You are currently viewing વકીલ તરીકેની પ્રેક્ટિસ માટે કારકિર્દી માર્ગદર્શન

વકીલ તરીકેની પ્રેક્ટિસ માટે કારકિર્દી માર્ગદર્શન

જતીન દીક્ષિત

ભારત ના સવિસંધાન માં કાયદાનું ઘણું મહત્વ રહેલું છે. કાયદો એ એવી બાબત છે કે ખરેખર કાયદાના વિદ્યાર્થીએ જ નહિ પરંતુ ભારત ના સામાન્ય નાગરિકે પણ કાયદાનું પ્રાથમિક જ્ઞાન મેળવવું જરૂરી છે જેથી કરીને નાગરિકો ને પોતાના હક્ક અને ફરજો તરફે જાગૃતતા મેળવવામાં મદદરૂપ થાય છે. તેથી કહેવાયું છે કે કાયદો એ જાગૃત નાગરિક ને મદદ કરે છે. ભારતના ઈતિહાસમાં ભારતને આઝાદી આપવામાં મોટા ભાગના કાયદાના નિષ્ણાંત એટલે કે વકીલો નો ખુબ મોટો ફાળો છે જેમાં ભારતના રાષ્ટ્રપિતા મોહનચંદ કરમચંદ ગાંધી, ગાંધીજી એક મોટા વકીલ હતા તેમજ જવાહરલાલ નેહરુ, અને ભારત ના બંધારણના ઘડવૈયા ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર પણ વકીલ હતા તેમજ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા મહાન પુરુષો કાયદાનો અભ્યાસ કરીને દેશ તથા દુનિયામાં વકીલ નું ગૌરવ અપાવેલ છે જેથી વકીલાત નો વ્યવસાય એ ઉમદા વ્યવસાય તરીકે ઓળખાય છે તથા ભારતના બંધારણ દ્વારા લોકોના હિત માટે કાયદાની મદદથી ભારતને સ્વતંત્રતા અપાવી છે. આમ, ભારતના ઇતિહાસમાં કાયદાના નિષ્ણાંતો નું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન છે તેવું કહેવું જરાપણ ઘટે નહિ .

કાયદો એ માત્ર વકીલો માટે નહિ પરંતુ સામાન્ય લોકોને પણ ન્યાય મેળવવાના હેતુ માટે ઘણોજ મદદરુપ થાય છે. આમ જોઈએ તો કાયદા ને બંધારણ ના અભ્યાસ સિવાય સમજવો અને ઉપયોગમાં લેવો ઘણું અઘરું છે તેવું કહી શકાય પરંતુ હાલના સમયમાં ટેકનોલોજી અને સોશિયલ મીડિયા પર વિવિધ કાયદાની બાબતોને સામાન્ય સમજણથી લોકો સુધી પહોંચાડવી સહેલી અને સરળ બની ગઈ છે જેથી સોશિયલ મીડિયા સામાન્ય નાગરિકોને પણ કાયદા સરળ ભાષામાં મળી રહે છે.

ભારતના મુખ્ય કાયદાઓ :-

() ક્રિમીનલ પ્રોસીઝર કોડ () સિવિલ પ્રોસીઝર કોડ () ઇન્ડિયન પીનલ કોડ (આઈ.પી.સી.) () લીમીટેશન એક્ટ () ડોમેસ્ટિક વાયોલેન્સ એક્ટ () હ્યુમન રાઈટ્સ () નેગોશીયેબલ ઇન્સ્ટુમેન્ટ એક્ટ () જમીન મેહ્સુલના કાયદા () મોટર વ્હીકલ એક્ટ (૧૦) ગ્રાહક સુરક્ષાનો કાયદો (૧૧) એવીડન્સ એક્ટ (૧૨) સાઈબર ક્રાઈમ એક્ટ (૧૩) હિન્દુ સક્સેશન એક્ટ (૧૪) મુસ્લિમ એક્ટ (૧૫) ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ (૧૬) સ્ત્રી અને કાયદો (૧૭) રાઈટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ (૧૮) જ્યુરિસપૃડેન્સ (૧૯) સ્ત્રીઓ ના ભરણપોષણ માટે સી.આર.પી.સી.ની કલમ ૧૨૫ ની જોગવાઈઓ (૨૦) હિન્દુ મેરેજ એક્ટ (૨૧) ભારતના બંધારણ ની જોગવાઈઓ (૨૨) ગુજરાત કોર્ટ ફી એક્ટ (૨૩) એડવોકેટ એક્ટ (૨૪) ગુજરાત પોલીસ એક્ટ (૨૫) બોમ્બે પોલીસ એક્ટ (૨૬) પાવર ઓફ એટર્ની એક્ટ (૨૭) સ્ટેમ્પ ફી એક્ટ (૨૮) મેન્ટેન્સ એન્ડ વેલ્ફેર ઓફ પેરેન્ટ્સ એન્ડ સીનીયર સીટીઝન એક્ટ (૨૯) જનરલ ક્લોઝીસ એક્ટ (૩૦) કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટ એક્ટ વિગેરે જેવા અનેક કાયદા નો અભ્યાસ કરવાનો હોય છે.

એડવોકેટ બનવા માટેની લાયકાત :-

જો કોઈ વિદ્યાર્થી કાયદાના અભ્યાસ માટે ધોરણ ૧૨ પાસ કરીને ગ્રેજ્યુએટ થઈને કાયદા ની કોલેજ માં એડમીશન લેવા માંગતા હોય તો તેણે ત્રણ વર્ષ લોકોલેજનો અભ્યાસ કરવાનો હોય છે અને જો કોઈ વિદ્યાર્થીને ધોરણ૧૨ પાસ કરીને સીધા લોકોલેજ માં એડમીશન લેવું હોય તો તેણે પાંચ વર્ષ લોકોલેજમાં અભ્યાસ કરવાનો હોય છે.

() એલ.એલ. બી. નો અભ્યાસક્રમ અને સનદ મેળવવા માટે હક્કદાર :-

કોઈપણ વિદ્યાર્થી દ્વારા જયારે એલ.એલ.બી. નો ત્રણ વર્ષનો અથવા પાંચ વર્ષનો અભ્યાસ પૂરો થઇ જાય અને તેમાં તે સફળ થયા પછી અને બારની સનદ એકઝામ પાસ કર્યા પછી, તેઓ સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલ માંથી વકીલાતનો વ્યવસાય કરવા માટે એનરોલમેન્ટ સર્ટીફીકેટ (સનદ) મેળવવા માટે હક્કદાર બને છે. સનદ મેળવવા માટે એડવોકેટ એક્ટ હેઠળના નિયમો મુજબ નિયત કરેલ ફોર્મ જરૂરી પુરાવાઓ સહીત ભરવાનું હોય છે ત્યારબાદ સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલ દ્વારા સનદ આપવામાં આવે છે.

() બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા સર્ટીફીકેટ ઓફ પ્રેક્ટીસ માટે પરિક્ષા :-

પહેલા બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા સનદ માટે કોઈ પરિક્ષા લેવામાં આવતી ન હતી પરંતુ વર્ષ૨૦૦૯૨૦૧૦ થી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા સર્ટીફીકેટ ઓફ પ્રેક્ટીસ આપતા પહેલા પરિક્ષા લેવામાં આવે છે. તે અંગે જરૂરી નિયમો “ઓલ ઇન્ડિયા બાર એક્ઝામિનેશન રૂલ્સ૨૦૧૦” બહાર પાડવામાં આવેલા છે. તે પરિક્ષા બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પુરા ભારતમાં લેવામાં આવે છે. તે પરિક્ષા આપવા માટે અલગથી ફોર્મ આવે છે તે ફોર્મ ભરવાનું હોય છે અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટસ ફોર્મની સાથે આપવાના હોય છે તેમજ સાથે જરૂરી ફી પણ ભરવાની હોય છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઈટ (http://www.barcouncilofindia.org) પર જરૂરી વિગતો પણ મુકવામાં આવે છે.

() સનદ માટે પરિક્ષાના નિયમો :-

આ પરિક્ષા વર્ષમાં બે વાર લેવામાં આવે છે. પરિક્ષા એડવોકેટના સબ્ટેન્ટીવ અને પ્રોસીજર કાયદા માટે લેવાતી હોય છે અને તેનો અલગ અભ્યાસક્રમ પણ આપવામાં આવે છે. તે પરિક્ષાના પાસીંગ માર્ક બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પરિક્ષાની અરજીનું ફોર્મ, સમય અને સ્થળ નક્કી કરવામાં આવે છે અને તેની જાણ પણ કરવામાં આવે છે.

() સનદની પરિક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર :-

આ પરિક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર ૧૦૦ માર્કસનું હોય છે અને તેમાં ૧૦૦ પ્રશ્નો આપવામાં આવેલા હોય છે અને દરેક પ્રશ્નનો એક માર્ક હોય છે. વધુમાં તે પ્રશ્ન ના એ,બી,સી,ડી ના સ્વરૂપમાં જવાબો આપવાના હોય છે અને આ પરિક્ષામાં નેગેટીવ માર્કિંગ સીસ્ટમ નથી. તે પરિક્ષા ઓપન બુક એકઝામિનેશન તરીકે લેવામાં આવે છે તેથી દરેક એડવોકેટ જે પુસ્તકો પરિક્ષા આપવા માટે પરિક્ષા હોલમાં લઇ જવા હોય તે લઇ જઈ શકે છે. પરિક્ષાની વિગતો તથા માહિતી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ત્રણ મહિના પહેલા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે અને તેને ઓલ ઇન્ડિયા બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની વેબસાઈટ ઉપર મુકવામાં આવે છે. એડવોકેટે પરિક્ષા માટે પુરેપુરી તૈયારી કરવી જોઈએ અને પરિક્ષા આપવી જોઈએ ત્યારબાદ પરિક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવે છે.

() બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા સર્ટીફીકેટ ઓફ પ્રેક્ટીસ :-

આ પરિક્ષા પાસ કર્યા બાદ એડવોકેટ “સર્ટીફીકેટ ઓફ પ્રેક્ટીસ” મેળવવા હક્કદાર બનશે. સફળ થનાર એડવોકેટને ત્યારબાદ બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા “સર્ટીફીકેટ ઓફ પ્રેક્ટીસ” પરિણામ આવેથી મોકલવામાં આવશે અને તે સર્ટીફીકેટ ઓફ પ્રેક્ટીસ બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના ચેરમેન તથા સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલ ના ચેરમેનની સહીથી આપવામાં આવે છે.

() બારની પરિક્ષા પહેલા અપાતી કામચલાઉ સનદ અને સનદના ફોર્મમાં ભરવાની વિગતો:-

બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પરિક્ષા ન લેવાય ત્યાં સુધી પ્રોવિઝનલ સનદ પણ સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલ દ્વારા આપવામાં આવે છે અને તે માટે સનદનું ફોર્મ ભરવાનું હોય છે. એડવોકેટે ફોર્મ ભરતા પહેલા એડવોકેટ એક્ટ તેમજ તે હેઠળના નિયમોની જોગવાઈઓ ધ્યાને રાખીને સાચી હકીકત ફોર્મમાં દર્શાવવી જોઈએ. ફોર્મમાં જો ખોટી હકીકત જાણવામાં આવે તો તે એડવોકેટ ને સનદ આપવામાં આવેલી હશે તો તે રદ પણ કરવામાં આવશે તથા તેની સામે કાર્યવાહી પણ હાથ ધરી શકાય છે. એડવોકેટ દ્વારા જે સનદ માટે ફોર્મ ભરવામાં આવે તો તે ફોર્મ ભર્યા બાદ તેની ઝેરોક્ષ પણ પોતાને માટે રાખવી જોઈએ અને જે જે દસ્તાવેજો ફોર્મની સાથે રજુ કર્યા હોય તે દસ્તાવેજોની પણ એક ઝેરોક્ષ સેટ રાખવો જોઈએ અને તેને પણ સંભાળીને રાખવો જોઈએ. સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલ દ્વારા આવી પ્રોવિઝનલ સનદ એડવોકેટની નોંધણી તારીખ થી બે વર્ષ માટે આપવામાં આવતી હોય છે તેથી કોઈપણ એડવોકેટ પોતાની પ્રેક્ટીસ શરુ કરી શકશે છે અને આ સમય દરમ્યાનમાં તેણે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની પરિક્ષા પાસ કરવાની હોય છે. અગાઉ જણાવ્યા મુજબ પરિક્ષા પાસ કર્યાથી સર્ટીફીકેટ ઓફ પ્રેક્ટીસ બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા આપવામાં આવે છે. એડવોકેટ દ્વારા એકવાર સનદ માટે ફોર્મ ભરવામાં આવેલું હોય ત્યારબાદ એનરોલમેન્ટ ફોર્મ બીજી વાર ભરવાનું રહેતું નથી.

() સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલ દ્વારા એનરોલમેન્ટ સર્ટીફીકેટ (સનદ) :-

જયારે એડવોકેટ બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વરા જે પરિક્ષા લેવામાં આવતી હોય તેમાં સફળ થાય ત્યારબાદ તેઓનું સર્ટીફીકેટ ઓફ પ્રેક્ટીસ આપવામાં આવે છે. સનદ મળ્યા પછી જો વકીલ પ્રેક્ટીસ કરવા માંગતા ના હોય તો તેઓએ સનદ જમા કરાવવી જોઈએ.

() સનદ નંબર અને સનદમાં એડવોકેટની વિગત :-

સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલ દ્વારા જે સનદ આપવામાં આવે છે અને તેમાં સનદ નો નંબર પણ જણાવવામાં આવે છે અને તે સનદમાં તારીખ, મહિનો અને કયા વર્ષમાં આપવામાં આવી તે પણ જણાવવામાં આવે છે અને જે રાજ્યની હોય તે રાજ્યની ઓળખ માટે પણ અલગથી તે રાજ્યનો પેહલો મૂળાક્ષર પણ અલગથી ઓળખ આપવા માટે દર્શાવેલ હોય છે. અને સનદમાં એડવોકેટનું પૂરેપૂરું નામ પણ લખવામાં આવે છે.

તે સનદ સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલ ના ચેરમેનની સહીથી અને સ્ટેટ બાર કાઉન્સીલના લોગો સાથે આપવામાં આવે છે. ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ (https://www.barcouncilofgujarat.org/) દ્વારા જે સનદ આપવામાં આવે છે તેમાં તે એડવોકેટ નો ફોટો પણ લગાવેલો હોય છે. તે સનદમાં સૌથી ઉપર સનદ નંબર ત્યારબાદ બાર કાઉન્સીલનું નામ ત્યારબાદ એડવોકેટનો ફોટો, ત્યારબાદ સનદની તારીખ, ત્યારબાદ એડવોકેટનું નામ, ત્યારબાદ બાર કાઉન્સિલનો લોગો અને છેલ્લે બાર કાઉન્સીલના ચેરમેનની સહી હોય છે. વધુમાં તે સનદ એડવોકેટ એક્ટની કલમ૧૭ હેઠળ તે એડવોકેટનું સ્ટેટ રોલમાં નામ છે તેવું પણ જણાવવામાં આવતું હોય છે.

ઉદાહરણ તરીકે એડવોકેટનું નામ જતીનકુમાર ભવાનીશંકર દીક્ષિત સનદનો નંબર: Enrolment No.G/721 dated 8/05/2010. આમ, G એટલે ગુજરાત, 721 તે સનદ નંબર દર્શાવે છે અને 2010 તે વર્ષ દર્શાવે છે અને છેલ્લે સનદની તારીખ જણાવેલી હોય છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતને ટૂંકમાં બી.સી.જી તરીકે પણ સંબોધવામાં આવે છે. એડવોકેટે પોતાના વકીલ પત્રમાં તેમજ લેટરપેડમાં અથવા અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજમાં પોતાની સનદનો નંબર ફરજીયાત લખવાનો હોય છે સનદનો નંબર ઉપર ઉદાહરણ માં જણાવેલ છે તે પ્રમાણે લખવો જોઈએ. ગુજરાત સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલ દ્વારા એવો હુકમ કરવામાં આવેલ છે કે જયારે પણ કોઈ એડવોકેટ દ્વારા કોઈ નોટીસ આપવામાં આવે ત્યારે સનદ નંબર લખવો ફરજીયાત છે તેમજ વકીલપત્રમાં પણ સનદ નંબર લખવો જરૂરી છે. દરેક એડવોકેટે પોતાના લેટરપેડ તેમજ વકીલપત્રમાં સનદ નો નંબર છપાવવો જોઈએ. જયારે કોઈની ઓળખ આપવાની હોય ત્યારે પણ પોતાની સહીની નીચે સનદ નંબર જણાવવો જોઈએ એડવોકેટે પોતાની સનદ સાચવીને પોતાની ઓફિસમાં દેખાય તે રીતે લગાવવી જોઈએ એડવોકેટે પોતાની અસલ સનદ સર્ટીફીકેટ તથા સર્ટીફીકેટ ઓફ પ્રેક્ટીસ સાચવીને રાખવા જોઈએ.

() સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલ દ્વારા એડવોકેટ ને આપવામાં આવતું ઓળખપત્ર :-

સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલ દ્વારા દરેક એડવોકેટને ઓળખપત્ર આપવામાં આવે છે આવા ઓળખપત્રમાં એડવોકેટનો ફોટોગ્રાફ, નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ તેમજ સનદ નંબર લખવામાં આવે છે. તે ઓળખપત્રમાં વકીલની સહી પણ હોય છે અને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતનો લોગો પણ હોય છે તે ઓળખપત્ર સેક્રેટરીની સહીથી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના નામથી આપવામાં આવે છે એડવોકેટ નું ઓળખપત્ર તે એક મહત્વનો દસ્તાવેજ હોઈ તેથી એડવોકેટે તેને પોતાની સાથે ઓળખ માટે રાખવું જોઈએ અને તેને સાચવીને રાખવું જોઈએ.

(૧૦) એડવોકેટના સનદ નું વેરીફીકેશન :-

હાલમાં “ધ બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા સર્ટીફીકેટ એન્ડ પ્લેસ ઓફ પ્રેક્ટીસ(વેરીફીકેશન) રૂલ્સ૨૦૧૫” અસ્તિવમાં આવેલા છે તે નિયમ મુજબ એડવોકેટે નિયત ફોર્મ ભરીને પોતાની સનદ નું વેરીફીકેશન કરાવવાનું હોય છે તેની સાથે માર્કશીટ તેમજ અન્ય દસ્તાવેજો જોડવાના હોય છે અને તે ફોર્મમાં વકીલ મંડળના સહી સિક્કા કરાવી નિયત ફી સાથે સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલને મોકલવાનું હોય છે. સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલ દ્વારા સદરહુ ફોર્મની ઉપરોક્ત વેરીફીકેશન રૂલ્સ હેઠળ ચકાસણી કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ સ્ટેટ બાર કાઉન્સિલ દ્વારા પાંચ વર્ષ માટે સર્ટીફીકેટ ઓફ પ્રેક્ટીસ આપવામાં આવશે અને ત્યારબાદ તે સર્ટીફીકેટ ને રીન્યુ કરાવવાનું રહેશે. જો કોઈ એડવોકેટ દ્વારા ઉપરોક્ત વેરીફીકેશન રૂલ્સ મુજબ પોતાની સનદને વેરીફાઈ કરવા માટે ફોર્મ ભરવામાં નહિ આવે તો તેઓને નોન પ્રેક્ટીસિંગ એડવોકેટની યાદીમાં મુકવામાં આવશે અને તેઓ પ્રેક્ટીસ કરી શકશે નહિ. જેથી દરેક પ્રેક્ટીસિંગ એડવોકેટે ઉપરોક્ત વેરીફીકેશન રૂલ્સ મુજબ જો તેઓ પ્રેક્ટીસ કરવા માંગતા હોય તો જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે ફોર્મ ભરવું જોઈએ.

ગુજરાતમાં કાયદાનો અભ્યાસ કરવા માટેની કેટલીક નામાંકિત કોલેજો નીચે મુજબ છે:

 1. વી.ટી. ચોક્સી લો કોલેજ, સુરત

 2. કાયદા વિભાગ, વીર નર્મદ યુનિવર્સિટી, સુરત

 3. માણેકલાલ નાણાવટી લો કોલેજ, અમદાવાદ

 4. ગુજરાત લૉ સોસાયટી (GLS) L.A. શાહ લૉ કૉલેજ, અમદાવાદ

 5. ગુજરાત યુનિવર્સિટી સ્કૂલ ઓફ લો, અમદાવાદ

 6. દોલતભાઈ ત્રિવેદી લો કોલેજ, અમદાવાદ

 7. સરકારી લો કોલેજ, અમદાવાદ

 8. ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી, કોબા

 9. કાયદાની સંસ્થા, નિરમા યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ

 10. I. M. નાણાવટી લો કોલેજ, અમદાવાદ

 11. A.M.P. સરકારી લો કોલેજ, રાજકોટ

 12. કે.. પાંધી લો કોલેજ, રાજકોટ

 13. શેઠ એચ.જે. લો કોલેજ, ભાવનગર

 14. કાયદાની ફેકલ્ટી, એમ.એસ. યુનિવર્સિટી, વડોદરા

 15. સ્કૂલ ઓફ બિઝનેસ એન્ડ લો, નવરચના યુનિવર્સિટી, વડોદરાઓલ ઈન્ડિયા બાર પરીક્ષા માટે અંદાજિત અભ્યાસક્રમ

નંબર

વિષય

પ્રશ્નો

1

બંધારણીય કાયદો

10

2

ભારતીય દંડ સંહિતા

8

3

ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ

10

4

સિવિલ પ્રોસિજર કોડ

10

5

પુરાવા અધિનિયમ

8

6

આર્બિટ્રેશન એક્ટ, વૈકલ્પિક વિવાદ નિવારણ

4

7

કૌટુંબિક કાયદો

8

8

જાહેર હિતની અરજી

4

9

વહીવટી કાયદો

3

10

વ્યવસાયિક નીતિશાસ્ત્ર અને BCI નિયમો હેઠળ વ્યાવસાયિક ગેરવર્તણૂકના કિસ્સાઓ

4

11

કંપની કાયદો

2

12

પર્યાવરણીય કાયદો

2

13

સાયબર કાયદો

2

14

શ્રમ અને ઔદ્યોગિક કાયદા

4

15

ટોર્ટનો કાયદો, મોટર વાહન અધિનિયમ અને ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદો

5

16

કરવેરા સંબંધિત કાયદો

4

17

કરારનો કાયદો, ચોક્કસ રાહત, મિલકતના કાયદા, નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ

8

18

જમીન સંપાદન અધિનિયમ

2

19

બૌદ્ધિક સંપદા કાયદા

2

 

Total

100

આમ, લોકોલેજ ના વિધાર્થી તથા જુનિયર એડવોકેટ ને ખુબ ઉપયોગી થાય તેવી માહિતી આપવાનો પ્રયાસ કરેલ છે. આશા છે કે આ કારકિર્દી માર્ગદર્શન માટે મદદરૂપ હતું અને તમે નીચે આપેલ મારી સંપર્ક વિગતો પરના કોઈપણ પ્રશ્નો માટે મારો સંપર્ક કરી શકો છો.

મારો ટૂંકો પરિચય:-

મારું નામ જતીનકુમાર ભવાનીશંકર દીક્ષિત છે. મેં ધોરણ૧૨ પાસ કરીને શામળદાસ આર્ટસ કોલેજ ભાવનગર માં અભ્યાસ કરીને શેઠ એચ. જે. લો કોલેજ ભાવનગર માં ત્રણ વર્ષ અભ્યાસ કરીને લો પૂરું કર્યું. વર્ષ ૨૦૧૦ માં મેં બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત માંથી સનદ પ્રાપ્ત કરેલ છે. વર્ષ ૨૦૧૦ 3 દરમિયાન, મેં ભાવનગરના વરિષ્ઠ વકીલ, બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ વાઇસ ચેરમેન અને ભાવનગર ક્રિમિનલ બાર એસો. ના 9 ટર્મ માટે પ્રમુખ, એડવોકેટ અનિરુદ્ધસિંહ ઝાલા સાથે કામ કર્યું. મેં સિવિલ અને ક્રિમિનલ પ્રેક્ટિસ તેમજ મહેસૂલ વિભાગ પ્રક્રિયાઓનો મૂલ્યવાન અનુભવ મેળવવા પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. છેલ્લા બાર વર્ષથી, હું ભાવનગર જિલ્લા અને તાલુકા કોર્ટ, મહેસૂલ વિભાગની કલેક્ટર કચેરી અને અમદાવાદ મહેસૂલ સચિવ વિભાગમાં પ્રેક્ટિસ કરું છું. જે કોઈ વ્યક્તિને કાયદા વિશે કે કોર્ટ ને લગતી કે મિલકતને લગતા દસ્તાવેજ બાબતની માહિતી કે જાણકારી મેળવવી હોય તેને મારી ફોનમાં (૯૪૨૮૮૫૪૬૯૨, ૭૯૮૪૨૭૯૨૫૧) કે ઈમેલ એડ્રેસ (jatindixit1491@gmail.com) મા જાણ કરી શકો છો..

This Post Has 636 Comments

  1. Offisusty

   PubMed Drug eluting and bare metal stents in people with and without diabetes collaborative network meta analysis cialis online without Copyright 2014 American Society for Reproductive Medicine

  1. Smoorie

   But thus far, the administration has provided only reports summarizing intelligence from human informants, electronic eavesdropping and satellite images cialis daily

  1. Smoorie

   Another popular diuretic, furosemide Lasix, may also be linked to an increased risk of skin cancer Journal of Investigative Dermatology, Aug cialis 5 mg The design of the study has been described previously

 1. AlvinSob

  Amazing lots of excellent facts!
  transfer college essay essay rewriter online writing help for college students

  1. Offisusty

   A marked upregulation of the GLUT glucose transporter 1 and glucose uptake is required to maintain ATP production, which can be detected by PET scan using 18 F fluorodeoxyglucose FDG, a glucose analog and marker for the tissue uptake of glucose accutane side effects long-term

  1. Offisusty

   The studies presented in Table 1 were identified through screening documents published in peer reviewed journals in the English language since 2001 and avoiding other review articles finasteride walmart

 2. AlvinSob

  Thank you. A lot of information!
  writing good essay essay thesis writers in pakistan

  1. Smoorie

   Saqib Walayat Department of Internal MedicineOSF Saint Francis Medical Center, University of Illinois College of Medicine at Peoria, Peoria, IL, USA discount cialis

  1. Offisusty

   safe cialis online Recent advances in molecular profiling by gene expression cDNA microarrays have led to a further refinement of the subclassification of breast cancer into five major subtypes and to the identification of gene expression signatures associated with prognosis 5, 6, 7, 8, 9

  1. Offisusty

   There isn t an exact science that applies to their dosing, but years of use through the community has yielded conclusions about their protocols that are and should be followed by most online cialis pharmacy Treatment fidelity is assessed and rated before approval of therapists to start in this trial

  1. Smoorie

   In response to this, consider that 1 the strength gains from pure androgens are not generally accompanied by proportional gains in mass, and 2 the gains in both strength and mass which result from dianabol m1, 4add are besides being accompanied by bloating diminished soon after one goes off, they don t just disappear, but they are hard to keep buy cialis and viagra online UK Adam Howlett, GP surgery warns patients of drugs shortage due to Brexit, Ipswich Star, 15 May 2019

 3. AlvinSob

  Nicely put. Cheers!
  help with essay introduction essaytyper help writing a thesis statement

  1. Smoorie

   Grant GB, Campbell H, Dowell SF, et al tamoxifen alternatives Predictive pharmacogenetic biomarkers for breast cancer recurrence prevention by simvastatin

  1. Smoorie

   In the recent article by Petrek et al 1 it was shown that the menstrual impact of adjuvant chemotherapy varied depending on the type of regimen and the patient s age cialis buy online usa The most common signs of diuretic overdose include vomiting, depression, polyuria and polydipsia, and electrolyte changes

 4. AlvinSob

  Incredible loads of helpful information.
  college essay themes essays writer help with english writing

 5. Bruceven

  Cheers. Plenty of write ups.
  online pharmacy no prescription needed pharmacy uk cheap prescription drugs online

  1. Offisusty

   azithromycin dose We undertook these studies to examine changes in BOLD MR signals in kidney cortex and medulla in 25 patients undergoing renal MR angiography for a variety of reasons, primarily to evaluate the presence of large vessel atherosclerotic occlusive disease

 6. AlvinSob

  You said it nicely.!
  how to write good college application essays essaytyper business plan writing services

  1. Smoorie

   There have been postmarketing reports of fatal and nonfatal hepatic failure in patients taking alogliptin, although some of the reports contain insufficient information necessary to establish the probable cause see ADVERSE REACTIONS is generic cialis available

  1. Smoorie

   It is the only MMP inhibitor that acts in a concentration dependent manner, approved by the US Food and Drug Administration for the treatment of periodontal disease 6 buy generic cialis

 7. AlvinSob

  You actually expressed it superbly!
  how to write english essay essay writings how do you cite a website in an essay

  1. Smoorie

   cialis 20 mg The Pioneer Institute gave F s to Salem, Beverly, Peabody, Danvers, Swampscott and the Willis bWwDDNAfCdZPtcx 6 20 2022

  1. Smoorie

   And, if left untreated, high blood sugar levels can damage eyes, kidneys, nerves, and the heart, and can also lead to coma and death buying cialis online Plasma phospholipid transfer rates did not differ between nephrotic patients n 15 and control subjects n 9 6

 8. AlvinSob

  Very well expressed indeed. .
  writing a thesis statement for an essay essay writer writing essay services

 9. Wendellbof

  Nicely put, Appreciate it.
  canadian pharmacy certified canada pharmacy online canadian meds canadian drugs pharmacy

 10. Bruceven

  Amazing stuff. Thanks a lot.
  best online international pharmacies canada meds canadian pharmacies online prescriptions

 11. AlvinSob

  With thanks, A good amount of write ups.
  how to write critical essay essays writer how to cite a website in an essay

  1. Smoorie

   buying cialis generic Elderly women are underrepresented in clinical trials, despite studies showing that older women are as interested in trial participation as younger women

 12. Wendellbof

  You made your point pretty clearly..
  reputable canadian mail order pharmacies pharmacy tech canadian pharmacy viagra

  1. Smoorie

   Contact Elyn in the field above for more information or click here to sign up for a certification course with the Center for Advancement in Cancer Education cialis for sale online Due to the risk of prolonged illness and morbidity associated with mistreatment, brucellosis should be considered in patients with exposure to animal products and clinical manifestations consistent with this disease

  1. Smoorie

   buy cialis 10mg 42, 74, 75 The objective response rates have been somewhat lower in recently reported randomized trials, using modern response evaluation criteria

  1. Offisusty

   Borderline elevations of one or more liver tests may occur in up to 15 of patients taking NSAIDs including TORADOL ketorolac tromethamine buy viagra and cialis online I ll tell you exactly what it is, how it works, and what my experiences have been

  1. Offisusty

   Data on physical activity, diet, and alcohol consumption and their associations with vasomotor symptoms occurrence are not consistent cialis 5 mg

  1. Offisusty

   Periaortite crônica PC é um termo genérico usado para descrever um grupo de condições nosologicamente ligadas que incluem a fibrose idiopática retroperitoneal doença de Ormond, o aneurisma da aorta abdominal inflamatório e a fibrose retroperitoneal perianeurismática buy cialis online in usa More than a dozen houses have been completely destroyed by fire, obesity and blood pressure many with shockingly large holes

  1. Offisusty

   Log in the ability to your acne options for severe diarrhea, and regional atra likely to reduce this a teen buy clomid

  1. Smoorie

   generic cialis cost Chronic alcohol intake regulates expression of SARS CoV2 infection relevant genes in an organ specific manner

  1. Offisusty

   A furuncle, also known as a boil, is a deep, firm, erythematous painful inflammatory nodule, which occurs around hair follicles and gradually enlarges to form a fluctuant abscess where to get accutane

 13. Michaelvob

  You made your position extremely nicely!.
  most reliable canadian pharmacy vons pharmacy buy cialis online reviews

  1. Smoorie

   Prolactinoma, Clinical Manifestations cialis 5mg online Estrogens appear to prevent osteoporosis associated with the onset of menopause

  1. Offisusty

   11, 12 The only clinically meaningful difference defined as 8 point difference between the younger than 35 years and 35 years age groups when adjusted for assigned endocrine therapy was a greater worsening in sweats for women younger than 35 years eg, 8; 95 CI, 12 to 3 at 6 months, with similar trend in hot flushes data shown only for younger than 35 years old generic cialis no prescription None survive to day 5 though

  1. Offisusty

   Promotion effect of constituents from the root of Polygonum multiflorum on hair growth accutane dosing calculator Other ingestible treatments include oral antibiotics, which, as Dr

  1. Smoorie

   A biological medium also encompasses any biocompatible agent, any pharmaceutical excipient, pharmaceutically and physiologically acceptable fluids such as water, physiological saline, balanced salt solutions, aqueous dextrose, glycerol or the like as a vehicle, tissue or organ culture media, any agent that can be administered in vivo to a subject, any agent that can be used in assays or for diluting or maintaining a biological sample, e clomid pct dosing

  1. Smoorie

   real cialis no generic The most important thing is to make sure your diet is rich in nutrient- rich foods and adequate protein and low on high- sugar foods

  1. Offisusty

   paroxetine decreases effects of tramadol by affecting hepatic enzyme CYP2D6 metabolism cialis generic 5mg See What are the possible side effects of metformin hydrochloride tablets

  1. Smoorie

   You could also consider using a quality of life scale such as the one found near the end of my article Signs Your Dog is Dying A Caring Message to Bring You Peace cialis generic buy Individual sensitivity to irradiation is also known but a rare genetic condition in the population 10

  1. Smoorie

   The reduced prevalence of breast cancer in Far East Asian nations directly correlates with the consumption of a staple diet that is abundant in soy 4 best site to buy cialis online com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Fiyat 20Eczane 202018 20 20Se 20Puede 20Tomar 20Paracetamol 20Y 20Viagra viagra fiyat eczane 2018 Netanyahu also referred to Rouhani s statements that Iran has never chosen deceit and secrecy, but in 2002 Iran was caught secretly building a nuclear facility in Natanz and in 2009 it was caught building a huge nuclear enrichment facility under a mountain near Qoms

  1. Smoorie

   Arnold LD et al 2007 Assessment of vulvodynia symptoms in a sample of US women a prevalence survey with a nested case control study 36 hour cialis online PMID 31018648

  1. Offisusty

   Keifei Laboratories utilizes only the premium grade and purest raw materials to ensure that all manufactured products are of high efficacy and are of the highest pharmaceutical grade overnight cialis delivery

  1. Offisusty

   No more than two related cats were included in the same group to ensure that relatedness did not impact the results cialis 20mg

  1. Smoorie

   4 without respiratory depression cialis and viagra sales Furthermore, reduction of endogenous ERОІ1 expression in MDA MB 231 cells led to up regulation of EGFR Figure 3C

  1. Smoorie

   buy cialis and viagra online Premenopausal women with endocrine responsive tumors, especially those at low risk of recurrent disease, may not require chemotherapy provided they receive adequate endocrine therapy

  1. Offisusty

   To best avoid a chest related hemothorax, anticoagulation should be stopped at the appropriate time and coagulopathies should be reversed when possible cialis 5 mg best price usa The AUCs of the best two models up to 0

 14. ThomasboW

  You actually suggested that terrifically!
  pharmacy technician practice test online free smiths pharmacy rx pharmacy services

  1. Offisusty

   best site to buy cialis online pallidum Street strain 14, there was considerable enthusiasm early on for the use of azithromycin for treatment of syphilis, particularly for resource limited settings where the burden of syphilis is high and the use of injectable drugs is problematic

  1. Smoorie

   Another gene cluster, located on human chromosome 17, codes for the six skeletal myosins, including the adult fast 2A 2X and 2B MYH, the developmental embryonic and neonatal perinatal isoforms, and MYH13, an isoform expressed specifically in extraocular muscles cialis coupon

  2. Smoorie

   The Fe Lf diet was produced by partial substitution of the casein component of the control diet with Fe Lf 5 g Kg diet, such that the total protein content of the diet was unchanged buy cialis 10mg vulnificus is acquired through the gastrointestinal tract

  1. Offisusty

   All reagents unless stated otherwise were purchased from Thermo Fisher Scientific Life Technologies Carlsbad, CA, USA cialis for sale in usa Oh and my chart is rediculous

 15. leanymn

  Блекджек също е много предпочитана, защото също, както в играта с реални залози е с високи възможности за печалба. Генерално можем да кажем, че професионалистите оставят отворената врата за забавление и подобряване на уменията, дават предимството на почитателите на риска, както и запознаването с всички тънкости на индустрията. Целият процес може да отнеме време, но определено ще се отрази положително на играта на всеки. https://ricardobwka086531.myparisblog.com/16494504/казино-с-безплатни-завъртания-без-депозит Постоянно работим върху добавянето на нови бонуси без депозит към базата ни с данни, за да сме сигурни, че Казино Гуру разполага с всички нови казино бонуси без депозит, от които посетителите да избират. Ние наблюдаваме онлайн казино уебсайтовете и добавяме новите бонуси към нашата база данни веднага щом ги открием. Повечето места предлагат редица възможности за депозиране на средства по игралната ви сметка. Вероятността да не откриете начин за депозиране, който е най-удобен за вас е минимална. За повече информация около опциите за депозиране – погледнете информационната страница на избраното от вас място за онлайн бинго.

 16. JamesPag

  Top 100 Searched Drugs. Best and news about drug.
  cost of ivermectin medicine
  Everything information about medication. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 17. RonaldDef

  Definitive journal of drugs and therapeutics. п»їMedicament prescribing information.
  stromectol usa
  drug information and news for professionals and consumers. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 18. KevinStave

  Everything what you want to know about pills. Medicament prescribing information.
  ivermectin iv
  safe and effective drugs are available. Best and news about drug.

 19. JamesPag

  Get warning information here. Read now.
  https://stromectolst.com/# ivermectin iv
  Medscape Drugs & Diseases. Get information now.

 20. ZacharyWrala

  drug information and news for professionals and consumers. Generic Name.
  buy stromectol online
  Read information now. Generic Name.

 21. JesseGromb

  What side effects can this medication cause? What side effects can this medication cause?
  https://stromectolst.com/# ivermectin pill cost
  Best and news about drug. safe and effective drugs are available.

 22. RonaldDef

  earch our drug database. Some trends of drugs.
  ivermectin oral
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 23. KevinStave

  Get information now. Read here.
  https://stromectolst.com/# buy ivermectin canada
  Everything what you want to know about pills. earch our drug database.

 24. ZacharyWrala

  п»їMedicament prescribing information. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  ivermectin oral
  Get warning information here. Top 100 Searched Drugs.

 25. RonaldDef

  safe and effective drugs are available. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  https://stromectolst.com/# stromectol medicine
  Medscape Drugs & Diseases. Read information now.

 26. KevinStave

  Everything information about medication. Some trends of drugs.
  cost of ivermectin 1% cream
  Everything what you want to know about pills. Get here.

 27. RonaldDef

  Top 100 Searched Drugs. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  buy stromectol online
  All trends of medicament. Drugs information sheet.

 28. ZacharyWrala

  drug information and news for professionals and consumers. Actual trends of drug.
  cost of ivermectin medicine
  Read here. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 29. KevinStave

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Everything about medicine.
  stromectol 3mg cost
  Read here. drug information and news for professionals and consumers.

 30. KevinStave

  Read here. drug information and news for professionals and consumers.
  cost of ivermectin
  Medicament prescribing information. Read now.

 31. ZacharyWrala

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Read now.
  ivermectin rx
  Read here. Get here.

 32. RonaldDef

  Get information now. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  ivermectin cost uk
  Read here. Drug information.

 33. JesseGromb

  Drugs information sheet. Read now.
  https://stromectolst.com/# ivermectin oral
  п»їMedicament prescribing information. Drug information.

 34. RonaldDef

  safe and effective drugs are available. Read information now.
  ivermectin
  Everything about medicine. Get here.

 35. KevinStave

  Get information now. Everything about medicine.
  ivermectin buy australia
  What side effects can this medication cause? Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 36. RonaldDef

  Everything about medicine. Read now.
  https://stromectolst.com/# where to buy stromectol online
  Some trends of drugs. Get information now.

 37. ZacharyWrala

  Everything information about medication. Cautions.
  https://stromectolst.com/# ivermectin where to buy for humans
  Read now. Long-Term Effects.

 38. KevinStave

  Read now. Everything information about medication.
  stromectol for sale
  Drugs information sheet. Read now.

 39. KevinStave

  All trends of medicament. safe and effective drugs are available.
  https://stromectolst.com/# price of ivermectin
  Long-Term Effects. Get here.

 40. RonaldDef

  Drugs information sheet. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  purchase oral ivermectin
  Cautions. Actual trends of drug.

 41. KevinStave

  Medicament prescribing information. Everything what you want to know about pills.
  ivermectin 4 tablets price
  Drugs information sheet. Long-Term Effects.

 42. JesseGromb

  safe and effective drugs are available. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 400 mg brands
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 43. RonaldDef

  Drugs information sheet. Top 100 Searched Drugs.
  stromectol 6 mg tablet
  What side effects can this medication cause? Commonly Used Drugs Charts.

 44. ZacharyWrala

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Commonly Used Drugs Charts.
  order stromectol
  Get warning information here. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 45. Willieround

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Some trends of drugs.
  buy cheap levaquin for sale
  Commonly Used Drugs Charts. Generic Name.

 46. DonaldLoozy

  safe and effective drugs are available. Drugs information sheet. https://avodart.science/# can i purchase generic avodart without a prescription
  Best and news about drug. Top 100 Searched Drugs.

 47. Willieround

  Get information now. Drugs information sheet. order cheap avodart
  Actual trends of drug. Best and news about drug.

 48. DavidUsela

  safe and effective drugs are available. Comprehensive side effect and adverse reaction information. https://avodart.science/# get generic avodart
  Long-Term Effects. Actual trends of drug.

 49. Willieround

  Drugs information sheet. What side effects can this medication cause?
  https://lisinopril.science/# lisinopril 50 mg
  Top 100 Searched Drugs. п»їMedicament prescribing information.

 50. JamesBuick

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Cautions.
  https://nexium.top/# how to get nexium pill
  Everything information about medication. What side effects can this medication cause?

 51. DavidUsela

  Everything what you want to know about pills. Get information now.
  can i purchase nexium pills
  Read information now. Drug information.

 52. DonaldLoozy

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. safe and effective drugs are available.
  lisinopril 12.5
  Long-Term Effects. Everything information about medication.

 53. DavidUsela

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  levaquin sale
  Generic Name. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 54. DonaldLoozy

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  drug prices lisinopril
  Medicament prescribing information. Drug information.

 55. JamesBon

  safe and effective drugs are available. Top 100 Searched Drugs.
  https://levaquin.science/# can you get levaquin no prescription
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Cautions.

 56. Willieround

  All trends of medicament. What side effects can this medication cause?
  how to get nexium
  Drug information. Medscape Drugs & Diseases.

 57. JamesBuick

  earch our drug database. Top 100 Searched Drugs.
  https://nexium.top/# can i buy nexium no prescription
  Commonly Used Drugs Charts. Best and news about drug.

 58. DavidUsela

  Everything about medicine. Read information now.
  buy nexium for sale
  Everything what you want to know about pills. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 59. JamesBon

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Top 100 Searched Drugs.
  https://lisinopril.science/# over the counter lisinopril
  Cautions. Read now.

 60. DonaldLoozy

  safe and effective drugs are available. Best and news about drug.
  can you get nexium
  Read information now. Commonly Used Drugs Charts.

 61. JamesBuick

  Drug information. earch our drug database.
  buy mobic pills
  Drugs information sheet. Read here.

 62. Willieround

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Actual trends of drug.
  https://mobic.store/# where to get generic mobic without insurance
  Generic Name. Everything about medicine.

 63. DavidUsela

  п»їMedicament prescribing information. safe and effective drugs are available.
  zestril 40 mg tablet
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Everything information about medication.

 64. Davidfug

  earch our drug database. Some trends of drugs.
  where can i buy clomid
  Read information now. Drug information.

 65. DennisLat

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Get here. https://amoxicillins.com/ amoxicillin discount
  earch our drug database. Get information now.

 66. DennisLat

  What side effects can this medication cause? Long-Term Effects.
  zithromax 250 mg pill
  drug information and news for professionals and consumers. Commonly Used Drugs Charts.

 67. JamesKix

  Top 100 Searched Drugs. Generic Name. amoxicillin 250 mg
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Everything what you want to know about pills.

 68. Aaronmum

  п»їMedicament prescribing information. earch our drug database.
  zithromax over the counter uk
  Actual trends of drug. Best and news about drug.

 69. Davidfug

  Actual trends of drug. Everything about medicine.
  https://finasteridest.online cost cheap propecia without insurance
  Medscape Drugs & Diseases. Actual trends of drug.

 70. DonaldVeF

  earch our drug database. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  can i buy propecia prices
  What side effects can this medication cause? Read now.

 71. JamesKix

  Read now. Everything what you want to know about pills.
  https://clomiphenes.com how to buy clomid without rx
  Get here. Get warning information here.

 72. Davidfug

  Drugs information sheet. Long-Term Effects.
  https://azithromycins.online/ buy zithromax 1000mg online
  Read information now. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 73. DennisLat

  Read information now. Comprehensive side effect and adverse reaction information. amoxicillin from canada
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Cautions.

 74. Aaronmum

  drug information and news for professionals and consumers. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  zithromax coupon
  Get here. Medscape Drugs & Diseases.

 75. JamesKix

  Commonly Used Drugs Charts. Read now.
  buy clomid without rx
  safe and effective drugs are available. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 76. Lom

  In addition, terminally ill people can buy marijuana to reduce body shock and not suffer from excessive doses of pain relievers. That is why this topic is quite relevant for students. By focusing on the aspects and key motivations, you can create an interesting essay containing the arguments for and against marijuana. Thanks to a thorough study of legislation and reliable sources, any student can find out that medical weed is legal in some countries. That’s why this topic is worth your attention. However, unmonitored it could lead to addiction and destructive tendencies. Yet this should not be a compelling reason not to legalize marijuana use. If we don’t legalize marijuana use because of fear of misuse then we don’t mitigate the problem. The only thing that we do is force those who have used it for medical purposes to continue use illegally.
  https://wiki-saloon.win/index.php?title=Cannabis_stores_in_windsor
  In many states in this country, you can legally use marijuana. Smoking is the fastest way to feel the effects of marijuana, which is derived from the Cannabis sativa plant. Yet marijuana smoke contains many of the same toxins, irritants, and carcinogens found in cigarette smoke — a known contributor to heart disease as well as cancer. The American Cancer Society supports the need for more scientific research on cannabinoids for cancer patients, and recognizes the need for better and more effective therapies that can overcome the often debilitating side effects of cancer and its treatment. The Society also believes that the classification of marijuana as a Schedule I controlled substance by the US Drug Enforcement Administration imposes numerous conditions on researchers and deters scientific study of cannabinoids. Federal officials should examine options consistent with federal law for enabling more scientific study on marijuana.

 77. JamesKix

  Medscape Drugs & Diseases. What side effects can this medication cause?
  where buy propecia tablets
  Get warning information here. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 78. DennisLat

  Actual trends of drug. Everything information about medication.
  https://azithromycins.com/ zithromax online usa no prescription
  Medscape Drugs & Diseases. Cautions.

 79. DonaldVeF

  Best and news about drug. Generic Name.
  https://clomiphenes.com how to get clomid without a prescription
  safe and effective drugs are available. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 80. DennisLat

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Read information now.
  how to get cheap propecia pill
  Get warning information here. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 81. DonaldVeF

  Commonly Used Drugs Charts. Commonly Used Drugs Charts.
  can you get propecia pill
  Generic Name. earch our drug database.

 82. Aaronmum

  Long-Term Effects. earch our drug database.
  https://azithromycins.com/ buy generic zithromax online
  Drug information. Long-Term Effects.

 83. Davidfug

  Cautions. Drugs information sheet.
  https://azithromycins.com/ zithromax 500 without prescription
  Medicament prescribing information. earch our drug database.

 84. JamesKix

  Read information now. Cautions.
  zithromax buy
  Everything about medicine. Top 100 Searched Drugs.

 85. Davidfug

  Everything what you want to know about pills. Get here.
  https://finasteridest.online where to buy propecia without insurance
  Get here. Everything what you want to know about pills.

 86. MortonWar

  Everything information about medication. Actual trends of drug.
  ed pills that work
  Commonly Used Drugs Charts. earch our drug database.

 87. RobertBof

  Drug information. Drugs information sheet.
  best otc ed pills
  Everything what you want to know about pills. Top 100 Searched Drugs.

 88. Philipvob

  Get information now. What side effects can this medication cause?
  https://edonlinefast.com treatments for ed
  Medicament prescribing information. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 89. MortonWar

  Everything about medicine. Read information now.
  ed medication
  Everything about medicine. safe and effective drugs are available.

 90. EfrenRib

  Cautions. п»їMedicament prescribing information.
  best ed treatment pills
  Drugs information sheet. earch our drug database.

 91. RobertBof

  What side effects can this medication cause? Drug information.
  buying ed pills online
  Top 100 Searched Drugs. Top 100 Searched Drugs.

 92. MortonWar

  Read now. Top 100 Searched Drugs.
  https://edonlinefast.com ed medications online
  Best and news about drug. Generic Name.

 93. Philipvob

  Drugs information sheet. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  https://edonlinefast.com male erection pills
  Cautions. drug information and news for professionals and consumers.

 94. EfrenRib

  Commonly Used Drugs Charts. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  https://edonlinefast.com mens ed pills
  Medscape Drugs & Diseases. safe and effective drugs are available.

 95. RobertBof

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Top 100 Searched Drugs.
  ed drugs compared
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. What side effects can this medication cause?

 96. MortonWar

  Some trends of drugs. п»їMedicament prescribing information.
  https://edonlinefast.com top ed drugs
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 97. Philipvob

  Actual trends of drug. Cautions.
  https://edonlinefast.com erection pills that work
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Medscape Drugs & Diseases.

 98. RobertBof

  Everything information about medication. Drugs information sheet.
  https://edonlinefast.com cure ed
  Read now. What side effects can this medication cause?

 99. nuh

  Team Polska GGPoker skupia najlepszych graczy, jakich Polska ma do zaoferowania; sprawdź ich! Polska jest znana nie tylko z pięknych krajobrazów, przyjaznych ludzi i pysznych pierogów, ale także z osiągnięć swoich pokerzystów. Nie od dziś poker jest królem gier karcianych i czymś, co najbardziej kojarzy się z kasynami. Postęp technologiczny doprowadził do tego, że chcąc spróbować w nim swoich sił wcale nie trzeba udawać się do profesjonalnego kasyna, ubranym w garnitur, z cygarem w ręku. Dziś coraz większą popularnością cieszy się Polski poker online, o którym wiele mówimy w obrębie naszego serwisu. Prezentujemy miejsca, w których można w niego grać legalnie, ale też przedstawiamy nasze wskazówki w związku z osiąganiem w tym perfekcji.
  https://travisvvmv692592.glifeblog.com/16878088/ruletka-zasady-chomikuj
  Facebook nowa strona Morion Gry26-09-2022 Na początku gry każdy z graczy kładzie przed sobą drużynę: Kapitana i trzy anonimowe postaci. W przypadku niepowodzenia, najpierw giną członkowie drużyny, a na końcu dowodzący i dopiero jego śmierć oznacza dla gracza koniec gry. Co jednak jeśli zdecydujemy się obrócić bęben? Pod uwagę będziemy musieli wziąć znowu wszystkie 6 komór, z czego 5 będzie dla nas bezpiecznych a jedna nie. To daje nam szanse przeżycia jak 5 do 6 czyli jakieś 83 procent. Inny mężczyzna, który nie chciał być gorszy od kolegi, wziął broń od poprzednika i strzelił… Tym razem strzał padł, a kula trafiła prosto w czaszkę śmiałka. Do tego zdarzenia doszło w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Świadkowie widzieli, jak dwaj mężczyźni niosą do auta zakrwawioną kobietę. Potem z piskiem opon odjechali. Według osoby dzwoniącej na policję, był to radiowóz, a mężczyźni mieli na sobie mundury.

 100. MortonWar

  Read information now. Cautions.
  https://edonlinefast.com best medication for ed
  Read now. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 101. Philipvob

  Everything information about medication. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  non prescription ed drugs
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Long-Term Effects.

 102. MortonWar

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Read information now.
  https://edonlinefast.com the best ed pill
  Some trends of drugs. Read now.

 103. EfrenRib

  Commonly Used Drugs Charts. Some trends of drugs.
  https://edonlinefast.com ed treatment drugs
  Read here. Generic Name.

 104. Edgarshone

  Get warning information here. Everything about medicine.
  https://canadianfast.com/# cat antibiotics without pet prescription
  Some trends of drugs. All trends of medicament.

 105. MichaelNut

  Long-Term Effects. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  vipps canadian pharmacy
  safe and effective drugs are available. Read information now.

 106. Jeffreysefly

  drug information and news for professionals and consumers. drug information and news for professionals and consumers.
  the canadian drugstore
  Cautions. Everything information about medication.

 107. Jeffreysefly

  Some trends of drugs. п»їMedicament prescribing information.
  https://canadianfast.online/# canadian pharmacy
  Some trends of drugs. Top 100 Searched Drugs.

 108. Edgarshone

  Read now. Get information now.
  canadian pharmacy online cialis
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Everything information about medication.

 109. Edgarshone

  Top 100 Searched Drugs. What side effects can this medication cause?
  best ed pills non prescription
  Drug information. Everything what you want to know about pills.

 110. RobertBof

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  best canadian pharmacy to order from
  Drug information. drug information and news for professionals and consumers.

 111. Jeffreysefly

  Medscape Drugs & Diseases. Medscape Drugs & Diseases.
  reliable canadian pharmacy reviews
  Actual trends of drug. drug information and news for professionals and consumers.

 112. Jeffreysefly

  Medscape Drugs & Diseases. Read now.
  https://canadianfast.com/# comfortis without vet prescription
  Get here. Learn about the side effects, dosages, and interactions.