ગુજરાતના મોઢ બ્રાહ્મણોનો ઇતિહાસ : (ભાગ-પહેલો)

મોઢ બ્રાહ્મણો અંગેના પરંપરાગત ઈતિહાસ સ્કંદ પુરાણ અંતર્ગત બ્રહ્મખંડના સ્વતંત્ર વિભાગ તરીકે લખાયેલાં ધર્મારણ્ય પુરાણમાંથી મળે છે, જ્યારે પદ્મપુરાણના પાતાલખંડના ભાગરૂપ ૬૯ અધ્યાયવાળા બીજો ગ્રંથ મળે છે. પ્રથમ ગ્રંથમાં ૪૦ અધ્યાયો છે. બ્રહ્મવૈવર્તપુરાણમાં પણ આ અંગેનો ઈતિહાસ છે. પદ્મપુરાણુ અંતર્ગત ધર્મારણ્ય પુરાણમાં સ્કંદપુરાણુવાળા ગ્રંથ કરતાં વિશેષ માહિતી છે. પદ્મપુરાણુવાળા ગ્રંથમાં ૪,૦૦૦ શ્લોકો છે, જ્યારે સ્કંદપુરાણુવાળા ગ્રંથમાં ૧,૭૦૮ શ્લોકો છે. પદ્મપુરાણ પ્રમાણે મોઢ શબ્દ મૂઢ ઉપરથી બન્યા છે અને તે અંગે શિવશર્મા અને સુસ્વરાનો મૂઢ પુત્ર ત્રણે દેવતાની વાત સાંભળીને કેવી રીતે બોલતો થયો અને વિદ્વાન થયો તેની કલ્પિત કથા આપી છે. સ્કંદ પુરાણ મા+ઉઢ એટલે લક્ષ્મીને વરેલા તેવો અર્થ ઘટાવે છે, પરંતુ ખરી રીતે મોઢેરાના રહેવાસી એ મોઢ કહેવાયા એ અર્થ વધારે સમુચિત છે. મોઢેરાને મુસલમાનોએ ઘેરો ઘાલ્યો હતો અને માધવ પ્રધાનના ઉલ્લેખને કારણે ધર્મારણ્ય પુરાણ ચોદમા સૈકાના અંતમાં કે પંદરમાં સૈકાની શરૂઆતમાં રચાયું હોય એમ માની શકાય.

આચાર્ય બાલચંદ્રસૂરિ ચૌદમા સૈકામાં થઈ ગયા. તેણે મોઢેરક અને મોઢ શબ્દનો ઉલ્લેખ કર્યો છે અને તે નગરના લોકો લક્ષ્મીવાન લક્ષ્મીને ખેંચી લાવનાર હોવાનું સૂચવ્યુ છે. મોઢેરક નામ મોઢેરાનું સંસ્કૃતીકરણ છે. સૂત્રકૃતાંગની સૃષ્ટિમાં જિનદાસગણિ મહત્તરે લગભગ સાતમા સૈકામાં અને શીલાંકદેવે વૃત્તિમાં આઠમા સૈકા દરમ્યાન મોઢેરાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ સ્થળમાં બ્રાહ્મણોની ઘણી વસ્તી હતી અને સૂત્રકૃતાંગમાં જણાવ્યા પ્રમાણે તે આહાર કે અગ્રહાર હતું. આમ રાજા અથવા કનાજના પ્રતીહારવશી નાગ ભટ્ટ બીજાએ અહીંના બ્રાહ્મણોનો ગરાસ ઝૂંટવી લીધો હતો. બપ્પભટ્ટ સુરી ના કહેવાથી આ રાજાએ મોઢેરામાં જૈનમદિર બધાવ્યું હતું. આ મૂલક તેણે તેની દીકરી રત્નગંગાને દાયજામાં આપ્યો હતો. વલભીના દાનશાસનોમાં ચાતુર્વિદ્ય સામાન્ય અને ત્રૈવિદ્ય સામાન્યનો ઉલ્લેખ છે. આ ઉલ્લેખ અટક તરીકેનો નથી પણ સ્વતંત્ર સમુદાયના સભ્ય તરીકે હોવાનો શ્રી કનૈયાલાલ દવેનો મત છે. શ્રી હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિના આધારે ચાર અને ત્રણ વેદ જાણકાર પંથ ના સભ્ય એવા અર્થ તારવે છે. શ્રી દવે સ્વતંત્ર સમુદાય તરીકે ત્રૈવિદ્ય અને ચાતુર્વિદ્ય નો ઉલ્લેખ માત્ર મોઢ જ્ઞાતિમાં જ છે, માટે આ ઉલ્લેખ મોઢ જ્ઞાતિના બે વિશાળ વિભાગો ત્રિવેદી અને ચાતુર્વેદી મોઢને લગતા છે એમ માને છે. આ ભેદો મોઢેરાના બ્રાહ્મણોમાં આઠમા નવમા સૈકા અગાઉથી પ્રચલિત હશે તેમ તેમનું મંતવ્ય છે. ધર્મારણ્યખંડ પ્રમાણે રાક્ષસોના ત્રાસને કારણે મોઢ બ્રાહ્મણોએ નજીકના ગામેામાં તથા ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ સ્થળોએ સ્થળાંતર કર્યુ હતું. આ ઉલ્લેખથી મોઢેરા ઉપર સ્થાનિક ભીલ, કોળી જેવી જંગલી જાતિઓએ શહેરની સમૃદ્ધિથી આકર્ષાઈને આક્રમણ કર્યું હશે તે સૂચિત થાય છે. ગુજરાતના વડનગર, અમદાવાદ, નડિયાદ, મોડાસા, કપડવંજ વગેરે શહેરોમાં મોઢ બ્રાહ્મણોના સ્વતંત્ર મોહલ્લાઓ છે. મોડાસાનું પ્રાચીન નામ મોહડવાસક નામ પણ મોઢ બ્રાહ્મણોનો વસવાટ સૂચવે છે. શ્રી દવે મોહડવાસક નામ મોઢવાસનુ સંસ્કૃતીકરણ છે એમ માને છે. શ્રી દવે મોડાસામાં મોઢ બ્રાહ્મણોનો વસવાટ આઠમા નવમા સૈકા જેટલો પ્રાચીન હશે એમ માને છે.

..૬૯૪ ના વલભીના તામ્રપત્રમાં આનંદપુર વિનિર્ગત શંકર નામના ભારદ્વાજ ગોત્રીય, ઋગ્વેદની બહવૃચ શાખાના ચાતુર્વિદ્ય સામાન્યને સુરાષ્ટ્રના કાલાપક પથકમાં ઇકોલ્લગામની જમીન આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. આ ઉલ્લેખ ચાતુર્વેદી મોઢનો છે એમ શ્રી દવે માને છે. હાલ પણ વડનગરમાં દાવોત્તર સમવાયના મોઢ બ્રાહ્મણેાના ઘરો છે તે આને સમર્થન આપે છે. વલભીદાન શાસનમાં ગાંગાનાયન ગોત્રનો ઉલ્લેખ છે. મોઢ બ્રાહ્મણોના ધર્મારણ્યમાં આવેલા ગોત્રોમાં ગાંગ્યાયન ગોત્ર સૌ પ્રથમ જણાવેલુ છે. કૃષ્ણ યજુર્વેદની મૈત્રાયણી શાખા મોઢ બ્રાહ્મણેામાં છે. વલભીના દાનપત્રોમાં આ જ વેદની આ જ શાખાના બ્રાહ્મણોને દાન અપાયુ છે. તેથી આ મોઢ બ્રાહ્મણો હશે એવો શ્રી દવેનો તર્ક છે. આ મૈત્રાયણીઓ માનવ ઉપશાખાના હતા અને ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના મોઢ બ્રાહ્મણો સંધ્યાદિ સંસ્કારવિધિ માનવ ગૃહસૂત્રના આધારે કરે છે. આથી મૈત્રાયણી શાખાવાળા અને માનવ ઉપશાખાવાળા કૃષ્ણ યજુર્વેદીય બ્રાહ્મણો મૂળ મોઢેરાના વતની હશે અને પાછળથી તેઓએ સ્થળાંતર કર્યું હશે. ..૧૦૩૪, ૧૦૫૩, ૧૦૫૮ ના શિલાલેખો પ્રમાણે શિલાહાર વંશીય કોંકણના રાજા છિતુરાજદેવના સમયમાં ઐજલદેવનો પુત્ર આહવનીય વિજ્જલદેવ મહામંડલેશ્વરનો હોદ્દો ધરાવતા હતા. આ વિજ્જલદેવ મોઢ હતા પણ બ્રાહ્મણ કે વૈશ્ય તે સ્પષ્ટ નથી. તેનો પુત્ર ચામુંડ હતો. તેનુ રાજ્ય હતું. આહવનીય તથા છિતુરાજના મહાઅમાત્ય અને મહાસંધિ વિગ્રાહક તરીકેના ઉલ્લેખ પરથી તે બાહ્મણ હશે તેમ માની શકાય. આહવનીય વિશેષણ અગ્નિહોત્રી ધરાવતાં શ્રોતાધાન ધારણ કરેલ બાહ્મણ માટે વપરાય છે. માટે પિતાપુત્રો મોઢ બ્રાહ્મણો હશે. આમ ધંધા રોજગાર માટે મોઢ બ્રાહ્મણો ગુજરાત બહાર વસ્યા હશે અને વિદ્યા અને પરાક્રમથી ઉચ્ચ સ્થાન તેમણે પ્રાપ્ત કર્યુ હશે. ..૧૦૩૦ ના ભીમદેવ પહેલાના દાન શાસનમાં બનાસકાંઠાના વરણાવાડાના મેાઢ બ્રાહ્મણ જનેવને દાન આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. ધર્મારણ્ય ગ્રંથમાં વનરાજની માતા મોઢ બ્રાહ્મણોના આશ્રયે રહી હતી એવા ઉલ્લેખ છે. મોઢ બ્રાહ્મણો ચાવડાવંશના રાજાના પુરોહિત હશે અને તેથી મૂળરાજે ઔદિચ્યોને બોલાવ્યા હશે.

ધર્મારણ્યમાં જણાવ્યા પ્રમાણે રામે અયોનિજ ૧૮,૦૦૦ ત્રૈવિદ્ય બ્રાહ્મણોને મોઢેરામાં વસાવ્યા હતા. તેમની સેવા માટે ૩૬,૦૦૦ મોઢ વાણીઆઓને ઉત્પન્ન કર્યા હતા. આ બ્રાહ્મણો ચોવીસ ગેાત્રના હતા. ત્રેતાયુગમાં રામે આ સ્થળના જિર્ણોદ્ધાર કર્યાં હતો ને ઉપરોક્ત બ્રાહ્મણોને વસાવ્યા હતા. આમ આ બ્રાહ્મણો મોઢેરા અને આજુબાજુના ગામોમાં નિવાસી અને માલિક હતા. આમ રાજાના વખતમાં મોઢેરા ત્રિવેદી બ્રાહ્મણો પાસેથી છીનવી લેવાયુ ત્યારે તે પૈકી કેટલાક તેમના રક્ષક હનુમાનજી પાસે મદદ લેવા રામેશ્વર ગયા. તેની સંખ્યા ૩૧ હતી. પંદર હજાર ચાતુર્વેદીઓ પૈકી ૨૦ અને ત્રણ હજાર ત્રિવેદી પૈકી ૧૧ માંથી ચાતુર્વેદીઓ પાછા ફર્યાં. રામેશ્વરમાં વૃદ્ધ અને અશક્ત બ્રાહ્મણવેશધારી હનુમાનજીએ તેમની બગલના વાળ સાક્ષી તરીકે આપ્યા. ડાબી બગલના વાળની રાજાનો વિનાશ કરવાની શક્તિ હતી. જમણી બાજુની બગલના વાળની ગોળી ઉપદ્રવનું શમન કરનારી હતી. ઉપરોક્ત બ્રાહ્મણો આમ રાજા પાસે ગયા અને રાજાને વિશ્વાસ ન પડતાં ડાબી બગલના વાળ રાજાને આપ્યા. રાજાએ તેને બકરાના વાળ માની ફેંકી દીધા અને તુરત આગ લાગી. ગભરાઈને રાજાએ બ્રાહ્મણોની શરણાગતિ સ્વીકારી અને જમણી બગલના વાળની ગોળીથી ઉપદ્રવનું શમન કર્યુ. આખી કથા જૈનધર્મી રાજા અને બ્રાહ્મણો વચ્ચેના કલહનું સૂચન કરે છે. હનુમાનના વાળની કથા ઉપજાવી કાઢેલી જણાય છે.

પંદર હજાર ત્રૈવિદ્ય બ્રાહ્મણો સમયને અનુકૂળ ચતુરાઈભરી વાતોને કારણે ચાતુર્વિદ્ય કહેવાયા. તેઓએ હનુમાનજીને રામેશ્વરમાં મળવા જવાની દરખાસ્ત સ્વીકારી ન હતી. તેથી તેઓએ યજમાનવૃત્તિ ગુમાવી હતી. તે સુખવાસપુર (સરખેજ) ગામમાં જઈને વસ્યા જ્યારે ૩,૦૦૦ ત્રૈવિદ્યો મોઢેરામાં વસ્યા. યજમાનવૃત્તિનો ઝઘડો આ ભેદ માટે કારણભૂત ખરેખર ન હતો, પણ ત્રણ કે ચાર વેદનું જ્ઞાન આ માટે કારણભુત હતું. એક વખત ખાઈને રહેનારા (એકાશન) અગ્યાસણા કહેવાયા. બીજા મત પ્રમાણે ત્રિવેદી મોઢના ૧૧ આગેવાનો સંસ્થાનું લેવડદેવડનું કામ સંભાળતા હતા. તેમની પાસેના સાર્વજનિક નાણામાંથી અર્ધા પૈસાનો તે અંગત કામ માટે ઉપયોગ કરતા હતા. આ પ્રપંચ ખુલ્લો પડી જતાં તેને બહિષ્કૃત કરવામાં આવ્યા. તેમના વંશને અગ્યાસણા કહેવાયા. ધેનુજા કે ઘીણોજી મોઢ બ્રાહ્મણવિભાગ ધર્મારણ્ય પ્રમાણે વિધવા કન્યાના મૂર્ખ અને રખડુ પુત્ર ગેાપાલન કરનાર બ્રાહ્મણોના સંબંધથી ઉદભવ્યો હતા. રામેશ્વર જવા નીકળેલા ૩૧ આગેવાનો પૈકી થાકને કારણે ચાતુર્વેદીના ૨૦ આગેવાનો અર્ધા રસ્તેથી પાછા ફર્યાં. તેઓ મલ્લ વિદ્યા શીખ્યા અને તે જેઠીમલ્લ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. ત્રિવેદી મોઢના ખાડખાંપણવાળા છોકરા ચાતુર્વેદીની કન્યાઓને પરણ્યા અને તેમનું ત્રીજું દળ બંધાયુ. તે ત્રિદળજા કે તાંદલજા કહેવાયા. આ સિવાય જેઠલોજા વિભાગ છે, જે નામ વડોદરા નજીકના આ ગામના નામ ઉપરથી પડેલુ છે.

ઉપરોક્ત વિગત ધર્મારણ્ય પ્રમાણે છે. શ્રી કનૈયાલાલ દવે આ પેટા વિભાગો અંગે આમ જણાવે છે. “મોઢ લોકાના પેટાવિભાગેા સ્થળનામ સાથે સંબધ ધરાવતા નથી. આ ભેદો સંસ્કાર અને કાર્ય–પ્રણાલિના આધારે પડયા છે. જે લોક ત્રણ વેદો ભણ્યા તે અભ્યાસી વિદ્વાનો તરીકે ત્રિવેદી કે ત્રૈવિદ્ય કહેવાયા. ચાર વેદના જાણકાર અને અભ્યાસી ચાતુર્વિદ્ય સામાન્ય કે ચાતુર્વેદી તરીકે જાણીતા થયા. જે લોકો શહેરનું રક્ષણ કરતા હતા તે બ્રાહ્મણેા જ્યેષ્ઠ એટલે શહેરના રક્ષકો તરીકે મોટી લાયકાત ધરાવતાં તેમનું સ્થાન ત્યાંના નાગરિકોમાં મોટા રાજા જેવું ગણાતું હતું, કારણ કે તેમના બળ, પરાક્રમ ઉપર શહેરની સલામતીનો આધાર હતો. વ્રતો અને ઉત્સવના પ્રસંગોએ તે વ્યાયામ કૌશલ મલ્લ કુસ્તીના પ્રયોગો દ્વારા વ્યક્ત કરતા હતા. તેઓ જ્યેષ્ઠ કે જયેષ્ઠીમલ તરીકે ઓળખાય છે. જે બ્રાહ્મણો કૃષિ અને પશુપાલન દ્વારા તેમનો નિર્વાહ કરતા હતા તે ગોપાલકો ધેનુજા તરીકે જાણીતા થયા. મોઢેરાના જે બ્રાહ્મણો તાંદુલચોખાની ખેતી કરતા હતા તે કૃષિકારો તંદુલજા તરીકે જાણીતા થયા. છેલ્લો અગિયાસણાનો સમુદાય છે. તેમનો મૂળ ૧૧ નો સમુદાય હશે. કોઇ કારણસર મૂળ સમૂહથી તે જુદા પડયા હશે. તેથી તે અગિયાસણા કહેવાયા. આ ભેદો વિદ્યા, સંસ્કાર અને ધંધાને કારણે પડયા હતા. ધર્મારણ્યના લેખક ત્રૈવિદ્ય હોવાથી બીજાઓને તેમણે ઉતરતા બતાવ્યા છે. મોઢેરાના મૂળ વતનીઓ કુરુક્ષેત્ર વગેરે તીર્થ સ્થાનોમાંથી આવીને અહીં વસ્યા હતા. (સ્કંદપુરાણધર્મારણ્ય અધ્યાય ૯, શ્લોક ૨૧–૨૨). કોઈ રાજા કે સરદારે મૂળરાજે જેમ ઔદિચ્યોને બોલાવ્યા તેમ મોઢ બ્રાહ્મણોને ઉત્તર ભારતમાંથી બોલાવ્યા હશે. રુદ્રમહાલયની સ્થાપના વખતે મોઢ બ્રાહ્મણોએ પ્રતિગ્રહ ન કરતાં મૂળરાજે તેમને હાંકી કાઢ્યા હતા. તેઓ ‘મોઢાણા’ નગર વસાવીને રહ્યા. આ સ્થળ કચ્છમાં મુંઢાણા તરીકે જાણીતું છે.”

અલ્લાઉદ્દીન ખિલજીના સમયમાં મુસલમાનોએ મોઢેરા ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું. મુસલમાનોને બોલાવનાર એક ધનિક પણ દુરાચરણી સોમૈયા નામના બ્રાહ્મણનો પુત્ર હતો જેના કુટુંબના મોઢ બ્રાહ્મણોએ બહિષ્કાર કર્યાં હતો. આ ઉપજાવી કાઢેલું છે. ખરી રીતે મોઢેરા સમૃદ્ધ નગર હોવાથી મુસલમાન ચડી આવ્યા હતા. દીવાળીથી હોળી સુધી તેમણે મુસ્લિમોનો સામનો કર્યા હતો. મુસલમાનોએ કંટાળીને પાંચ કરોડ સોનામહોરની માગણી કરી. ઉપરોક્ત બ્રાહ્મણ પુત્રની વિધવા માતાએ પુત્રના દોષ બદલ સાત કરોડ સોનામહોરો આપી. આથી આ નગર ખૂબ ધનાઢય છે એમ જાણી મુસલમાનોએ વચનભંગ કરી મોઢેરામાં દાખલ થયા અને મોઢેરાનું પતન થયું. બીજા વૃતાંત પ્રમાણે લોકોએ ૫,૦૦૦ તે બદલે ૭,૦૦૦ સોનામહોરો આપતાં મુસલમાનોએ દ્રવ્યલાભથી મોઢેરા લૂંટ્યું હતું. મોઢેરાના બચાવમાં વિઠલેશ્વર નામના આગેવાને મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો હતા. મોઢેરાના પતન બાદ બ્રાહ્મણો સાબરમતી નદીના કાંઠાના ગામોમાં વસ્યા હતા. આ બનાવ ઇ..૧૨૯૯ માં બન્યા હતો. વિઠલેશ્વરે મોઢેરાનો ફરી પુન વસવાટ કરવા માટે પ્રયત્ન કર્યાં હતો.

બ્રાહ્મણોની કઈ કઈ ન્યાતોમાં ક્ષીણુતા થવાની ધાસ્તી છે. એ પુસ્તકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ચાતુર્વેદી મોઢ જ્ઞાતિનો મોટો જથ્થો કપડવંજ, વાડાસિનોર, અમદાવાદ, સરખેજ, નડિયાદ, પીજ, ધર્મજ, તેમજ સુરત આસપાસ નવસારી, ગણદેવી, ચીખલી, વલસાડ અને કાઠિયાવાડમાં તથા કચ્છમાં હતો. તેમનામાં એક ઉપર બીજી કરવાના ચાલને લીધે તથા કુલીનશાહી તથા શહેર અને ગામડા વચ્ચેના ભેદને કારણે વસ્તી ઘટતી જાય છે. આ કારણે કન્યાની અછત થવાથી કેટલાક કુંવારા રહી ગયા હતા. અને નજીકના સગામાં સામસામું આપવાનો ચાલ પણ અસ્તિત્વમાં આવ્યો હતો. મોટાં શહેરોમાં જ્યાં કુલીનશાહીનો રોગ લાગુ પડ્યો હતો. ત્યાં એક ઉપર બીજી કરવાની પ્રથા શરૂ થઈ હતી. સરખેજમાં ૫૦૦ ઘર હતાં તે ઇ..૧૮૮૦ આસપાસ ૩૦૦૩૫૦ રહ્યાં હતાં. ઘણાં લોકોએ અમદાવાદમાં વસવાટ કર્યો હતો. તેમ છતાં અમદાવાદમાં ૪૦૦ ઘરોમાંથી ઘટીને ૨૦૦ ઘર થઈ ગયાં હતાં.

ત્રિવેદી મોઢ બ્રાહ્મણોની વસ્તી કાઠિયાવાડ, પાટણવાડો, અને સુરત જિલ્લામાં છે. કાનમ તરીકે ભરૂચ જિલ્લામાં પણ તેમની વસ્તી છે પણ તે ચાતુર્વેદી કે ત્રિવેદી મોઢ છે કે કેમ તે સ્પષ્ટ નથી.

મૂળ ઉત્તર ગુજરાતના મોઢ બ્રાહ્મણો મુસ્લિમોના આક્રમણને કારણે ગુજરાતના તથા દૂર મધ્યપ્રદેશ તથા દક્ષિણમાં પણ સ્થળાંતર કરીને વસ્યા હોવાનું જણાય છે. સુરતના અઠ્ઠાવીસી તરીકે ઓળખાતા મોઢ બ્રાહ્મણોમાં વ્યાકરણ અને વિવિધ શાસ્ત્રોના અભ્યાસી બ્રાહ્મણો ઘણા થઈ ગયા. સરખેજ, ધમડાછા, ગણદેવી, જામનગર વગેરે પ્રાચીન વિદ્યાકેન્દ્રો હતાં. બાકીના મોટા ભાગના મોઢ બ્રાહ્મણેા ખેતી, ધીરધાર તથા યજમાનવૃત્તિ ઉપર આધાર રાખનારાં હતા. બહુ થોડા વેપારમાં પડયા હતા.

મોઢ બ્રાહ્મણોના છ પ્રકારોમાંથી અનેક વિભાગો થયા છે. સને ૧૮૯૧ નાં તેમની વસ્તી ૩૮,૮૯૨ હતી. તે પૈકી ૪,૦૬૭ અમદાવાદ જિલ્લામાં, ,૨૦૧ ખેડા જિલ્લામાં, ૫૩૧ પંચમહાલ જિલ્લામાં, પ૭૦ ભરૂચ જિલ્લામાં, ,૦૫૬ સુરત જિલ્લામાં, ૧૨,૧૨૯ વડોદરા રાજ્યમાં અને ૧૫,૩૩૮ અન્ય દેશી રાજ્યો જેવા કે ભાવનગર, પાલીતાણા, જામનગર, મોરબી, ધ્રોળ રાજકોટ, કચ્છ વગેરેમાં હતા. સને ૧૯૦૧ માં ૧૮૯૮ ના પ્લેગ તથા છપ્પનીઆ દુકાળને કારણે આ વસ્તી ઘટીને ૨૬,૨૮૧ રહી હતી. ૧૯૨૧ માં ઇન્ફ્લુએન્ઝા વગેરેને કારણે આ વસ્તી ઘટીને ૨૨,૫૫૮ થઈ હતી. ૧૯૪૭ માં પુરુષોત્તમ ત્રિવેદીએ ‘સંક્ષિપ્ત ધર્મારણ્ય’ પુસ્તકમાં આ સંખ્યા ૪૯,૬૫૦ એટલે ૫૦,૦૦૦ દર્શાવી છે. તેમણે જુદા જુદા તડવાર વિગતો નીચે મુજબ આપી છે.

 

વિભાગનું નામ

કુલ ગામોની સંખ્યા

ઘર સંખ્યા

કુલ વસ્તી

દશકોશી સરખેજ સહિત

૭૨

,૪૧૧

,૦૦૦

બારાબાવન

૪૨

૪૮૭

,૭૦૦

દશકોશી દાવોત્તર

૧૬

૨૪૫

,૦૦૦

નવાગામ ચાતુર્વેદી

૧૨

૩૦૦

,૦૦૦

તેરગામ

૨૦

૫૭૫

,૦૦૦

કપડવંજ વાડાસિનોર

૧૭

,૬૦૦

,૦૦૦

સુરત અઠ્ઠાવીસી

૧૨૧

,૧૦૦

,૦૦૦

અગિયાસણા (ગુજરાત)

૮૯

૩૪૬

જેઠીમલ્લ (રાજસ્થાન સાથે)

૨૫૦

,૨૦૦

૧૦

ધીણોજા

૩૦૦

,૨૦૦

૧૧

ચુંવાળ બાવીશી

૩૨

૧૯૮

૮૦૦

૧૨

વઢિયાર સમવાય

૧૪

૫૧

૧૫૬

૧૩

છેૉંતેર ચાતુર્વેદી

૧૨૦

૬૦૦

૧૪

ચુંથા સમવાય*

૯૩

૬૫૦

,૫૦૦

૧૫

રાજગોર સમવાય*

૯૬

૬૫૦

,૫૦૦

૧૬

હાલારી સમવાય*

૪૩

૨૫૦

,૨૦૦

૧૭

મચ્છુકાંઠિયા*

૧૩૫

,૨૦૦

,૦૦૦

૧૮

અગિયાસણા*

૧૭

૩૦૦

,૫૦૦

૧૯

ત્રિવેદી મોઢ ગુજરાત, કાશી*

૨૫

૨૮૩

,૫૦૦

૨૦

ખીજડીઆ મોઢ*

૫૨

૪૦૦

,૦૦૦

* : સૌરાષ્ટ્ર વિભાગ

આમ સમગ્ર ગુજરાતમાં મોઢ બ્રાહ્મણોની વસ્તી ૧૯૪૭ માં ૫,૦૦૦ હતી હાલ તે વધીને ૮૦,૦૦૦ થઇ હશે.

દશકોશી પેટાવિભાગ નીચે સરખેજ, અમદાવાદ, વસઈ, મીરાલી વગેરે નવ ગામ, ખાખરિયા ટપ્પાના કલોલ કડી વિભાગ, અને ગાંધીનગર જિલ્લાના મળીને તેર ગામ, ૧૭ ગામનો ચોખલા વિભાગ અને દશકોશી બાવીશી એવા વિભાગો છે. તેમના કુશિકસ, વત્સ (વચ્છસ), છાન્દાનસ, ભારદ્વાજ, કુત્સસ, કૌશિક, શાંડિલ્ય અને ધારણસ ગોત્રો છે. આ ગોત્રો પૈકી અમદાવાદ અને સરખેજના મોઢ બ્રાહ્મણો પોતાને ઊંચા ગણાવે છે. અગાઉ વરવિક્રયની પ્રથા હતી. બહુપત્ની પ્રથા પણ કયારેક જોવામાં આવતી હતી. અમદાવાદમાં સરખેજથી ઘણા લોકો આવીને વસ્યા છે. ત્રિપાઠી અટક સરખેજમાં વિશેષ જોવા મળે છે. પાઠક, જાની, જોશી, ત્રિવેદી, ભટ્ટ, ઉપાધ્યાય, દવે, દિક્ષિત, યાજ્ઞિક, વગેરે અટકો છે. અગાઉ ખેતી અને યજમાનવૃત્તિ મુખ્ય વ્યવસાયો હતા. હાલ આ ધંધા કરનારની સંખ્યા ઘટી ગઈ છે. સરકારી નોકરીમાં અને શિક્ષકો તરીકે કામ કરનાર ૭૦૮૦ ટકા હશે. વેપાર ઉદ્યોગમાં ભાગ્યે જ કોઇક જ હશે. શિક્ષણનુ પ્રમાણ અમદાવાદ નજીક હોઇને આ ગોળમાં સારૂં છે. અગાઉ સ્ત્રીઓમાં શિક્ષણ ઓછું હતું. અને હાલ ગામડાંઓમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ લેનાર બહેનો ઘણી છે. માધ્યમિક શાળાઓ ૧૯૬૦ પછી ગ્રામવિસ્તારમાં વધતાં બહેનોમાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણનું પ્રમાણ વધ્યું છે. પરદેશ કેટલાક લોકો આફ્રિકા, ઈગ્લેંડ વગેરેમાં વસે છે.

દાવોત્તર સંપ્રદાય મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલો છે. પાટણ, અને વડનગર તેમનાં મોટા કેન્દ્રો છે. નવગામના ચાતુર્વેદીની વસ્તી ખેડા જિલ્લામાં છે. પેટલાદ, સોજીત્રા, નાર, તારાપુર, વડદલા વગેરેમાં તેમની ઘણી વસ્તી છે. તેર ગામનો ગોળ પણ ખેડા જિલ્લામાં આવેલો છે. સોજીત્રા, પીજ, વડોદરા, નડિયાદ, ખંભાત, ધર્મજ વગેરે મોઢ બ્રાહ્મણની વધારે વસ્તીવાળા ગામે છે.

કપડવંજ અને વાડાસિનોરનો ગોળ ખેડા અને પંચમહાલના ૧૭ ગામોનો બનેલો છે. ,૬૦૦ ઘરો પૈકી કપડવંજમાં ૬૦૦ અને વાડાસિનોરમાં ૫૫૦ ઘરો છે. પંચમહાલમાં ગોધરા, દાહોદ, કલોલ, હાલોલ, સાંઢાસાલ, ડેસર, લુણાવાડા વગેરેમાં ૧૨૦ ઘરો આવેલાં છે. ભારદ્વાજ, કુશકુશ, વત્સ, શાંડિલ્ય, કાશ્યપ અને કુત્સસ મુખ્ય ગોત્રો છે. વત્સ ગોત્રીઓ પંચપ્રવરી છે. આ વિભાગના બ્રાહ્મણો કેળવણીમાં ખૂબ આગળ વધેલા છે. કુલીન અને અકુલીનના ભેદ કપડવંજ અને વાડાસિનોરમાં વિશેષ જેવા મળતા હતા. હવે આ ભેદ ભૂંસવા લાગ્યા છે. સરકારી ખાતાઓમાં નોકર તરીકે, શિક્ષકો તરીકે, પુરુષ અને સ્ત્રીઓ ખૂબ સખ્યામાં છે. અગાઉ ખેતીવાડી અને ધીરધારમાં કેટલાક પડ્યા હતા. હાલ તેમનું પ્રમાણુ ગણોતધારા તથા ઋણ્ રાહતધારાને કારણે ઘટ્યું છે. ભટ્ટ અને ત્રિવેદી અટકવાળાની સંખ્યા ઘણી છે. પુરાણી, શુકલ વગેરેની સુરત અઠ્ઠાવીસી વિભાગમાં વલસાડ, ગણદેવી, પરસાડ, અબ્રામા, નવસારી, સુરત વગેરેમાં મોટી વસ્તી છે. ખેતી અને યજમાનવૃત્તિ અગાઉ તેમનો મુખ્ય વ્યવસાય હતો. હાલ પણ તેમનું પ્રમાણ સારુ છે. કર્મકાંડ તથા જ્યોતિષમાં પણ તેઓ પૈકી કેટલાક ખૂબ જાણીતા હતા. મોટાભાગના હાલ સરકારી નોકરી તથા શિક્ષક તરીકે તથા બેંક, વીમા કંપની વગેરેમાં તથા સ્વતંત્ર ધંધામાં કામ કરે છે. શિક્ષણનુ પ્રમાણુ સારું છે. સુરતથી વલસાડ સુધીના સુરત વિભાગમાં ૫૦ ગામો, ચોર્યાસી વિભાગના ૨૧ અને ગોદારા વિભાગના ૫૦ ગામો આવેલાં છે. તેમના કૌશિક, કુશિકુશ, કૃષ્ણાત્રેય, ભારદ્વાજ, વશિષ્ઠ અને કંઠાનસ ગોત્રો છે. ધીણોજા મોઢ બ્રાહ્મણો પૈકી મોટા ભાગના લોકો વડનગર (૨૦૦ ઘર) અને ધીણોજ (૯૦) માં વસે છે. તેમનો નાનો વિભાગ હોવાથી કન્યાવિક્રય, સાટુ વગેરે અનિષ્ટો પ્રચલિત હતાં. હાલ તે તેમની કન્યા બીજા બ્રાહ્મણોમાં પણ આપે છે. શુકલ (કાળટિયા) અને ગૃહસ્થ એવા બે વિભાગ છે. મોટા ભાગના લોકો ખેતીવાળા છે. કેટલાક નોકરી કરે છે જે પૈકી શિક્ષકોની સંખ્યા ઠીક છે. શિક્ષણનું પ્રમાણ અગાઉ ઘણું ઓછું હતું. હાલ ફરજીઆત શિક્ષણને કારણે તે વધ્યું છે. ભૂતકાળમાં ચોરી માટે તેઓ જાણીતા હતા. ચુવાળ બાવીસીના ગામો મહેસાણા, ચાણસ્મા, સમી, કડી વગેરે તાલુકાઓમાં આવ્યાં છે. બધો વિસ્તાર ગ્રામ વિસ્તાર છે. ખેતી તથા યજમાનવૃત્તિ મુખ્ય ધંધો હતો. હાલ શિક્ષકો, તલાટી તરીકે તેમની સંખ્યા ઠીક ઠીક છે. અગાઉ ખપ પૂરતુ પ્રાથમિક શિક્ષણ લેતા હતા, ૧૯૪૭ પછી શિક્ષણના ફેલાવાને કારણે માધ્યમિક શિક્ષણ વધ્યું છે. બહેનોમાં શિક્ષણનુ પ્રમાણ હજી ઓછું છે. ઉચ્ચ શિક્ષણનું પ્રમાણ પણ ઓછું છે. વઢિયાર વિભાગ ધીણોજા તથા ચુંવાળ વિભાગ જેમ પછાત વિસ્તારમાં આવેલો છે. બનાસકાંઠાના અને સમી તાલુકો જિ.મહેસાણાના ગામોમાં આ ગોળના બ્રાહ્મણોની વસ્તી છે. શિક્ષણ તથા આર્થિક રીતે તેઓ પછાત છે. યજમાનવૃત્તિ અને ખેતી મુખ્ય વ્યવસાય છે.

(શ્રી.સુધીરભાઈ શાંતિલાલ રાવળઅમદાવાદ ના સૌજન્યથી,

લેખક: ડો.શિવપ્રસાદ રાજગોર, પ્રકાશક: બી.એસ.રાજગોર, ૨૦, જેશીંગભાઈ પાર્ક, ભૈરવનાથ રોડ, મણિનગર, અમદાવાદ૩૮૦૦૦૮ ના પુસ્તક ગુજરાતના બ્રાહ્મણોનો ઇતિહાસ, ૧૯૮૭ આવૃત્તિમાંથી સાભાર, ©લેખક: ડો.શિવપ્રસાદ રાજગોર, પ્રકાશક: બી.એસ.રાજગોર)

This Post Has 815 Comments

 1. Krishnan vadan Trivedi

  I m happy to know about our past .please send me new updates and all news regarding our braman.

 2. Krishnan vadan Trivedi

  I m happy to know about our past .please send me updates

 3. Krishnan vadan Trivedi

  Very nice information

 4. Prashant Trivedi

  Excellent information ¡

  1. Smoorie

   In study 1, GH treatment increased mean plasma IGF I P a but reduced L ox P P P P P study 2, T alone did not alter IGF I levels generic cialis for sale monocytogenes were recovered from the irrigation water samples collected from all the sampling sites and only 8 6

 5. Prakash Purohit

  Congratulations !!! Excellent piece of information regarding modh Brahmin history. Would love to have more details on this.

  1. Smoorie

   cheap cialis A laboratory ELISA enzyme linked immunosorbent assay provides a quantitative measure of antibodies

  1. Offisusty

   The balance of harms and benefits differed by risk group, with women at higher risk having fewer false positive results per 1000 women screened and higher gains from screening than lower risk groups viagra side effects for female

  1. Offisusty

   Tell patients to stop taking 5 HTP at least 2 weeks before surgery cialis online without This stage has a five year survival rate of 15 to 20 percent

 6. AlvinSob

  Amazing lots of very good tips.
  how to write a comparing and contrasting essay essays college i need an essay written

 7. AlvinSob

  Reliable info. Many thanks.
  higher english critical essay help college essays cheap essay writing services

  1. Offisusty

   Cerubidine generic name daunorubicin pronounced DAW noe ROO bi sin injectable solution, powder for injection Adriamycin generic name doxorubicin pronounced DOX oh ROO bi sin injectable solution, powder for injection how to buy cialis

  1. Offisusty

   184, gestational age 38 1 versus 37 1 weeks, P 0 cialis tadalafil As this is also detected in a breast tumor sample of a tamoxifen insensitive patient, the peptide array, as described here, may be applicable to detect tamoxifen resistance in breast tumor samples at an early stage of disease and contribute to personalized medicine

  1. Smoorie

   viagra vs cialis Energy drinks Energy drinks are different from sports drinks in that they don t replace electrolytes

  1. Offisusty

   buy cialis on line However, our brains are adept at filtering out the non essential, and delivering only the important sensory messages to our brain

  1. Offisusty

   111 112 In a GOG trial that compared 3 cycles of cisplatin and cyclophosphamide to intraperitoneal 32 P in patients with Stage Ib and Ic disease, the progression free survival of women receiving the platinum based chemotherapy was 31 higher than that of women who received the radiocolloid buy cialis online prescription Clomid and Nolva are actually very similar drugs, and only really differ in one area

  1. Offisusty

   The authors report a case of retinopathy occurring after a period of 7 years 205 g total doses buy cialis with paypal Zhang C, Li C, Pirrone M, Sun L, Mi W

  1. Offisusty

   generic 5mg cialis best price In choosing combinations for further evaluation, it might be important to keep in mind that the PA doses required to kill malignant B cells will be difficult to achieve in patients without substantial neurotoxicity

 8. AlvinSob

  Useful tips. Thank you!
  how to write a college argumentative essay essays writer custom writing services

  1. Offisusty

   DBD О” after treatment with the indicated concentrations of E 2 solid bars or HT striped bars for either 24 or 72 h cialis

  1. Offisusty

   explains Jacques Baillargeon, Ph order cialis online They didn t ask to be thrown into this game and they don t have the wherewithal to process what s happening

  1. Offisusty

   Most specifically, our results contrast with the Anastrozole Monotherapy Versus Maximal Oestrogen Blockade with Anastrozole and Fulvestrant Combination Therapy FACT trial, in which the same combination of anastrozole and fulvestrant was not superior to anastrozole alone buy cialis online safely

  1. Offisusty

   The effect in man of propranolol and racemic propranolol on renin secretion stimulated by orthostatic stress cialis on line He tried to persuade me

 9. AlvinSob

  With thanks! Terrific information.
  write my essay cheap essay best college essay writing service

 10. AlvinSob

  You actually explained this wonderfully!
  what can i write my essay on essay buy help with writing personal statement

  1. Offisusty

   Addiction, Abuse, and Misuse see WARNINGS AND PRECAUTIONS Respiratory and CNS Depression see WARNINGS AND PRECAUTIONS Neonatal Opioid Withdrawal Syndrome see WARNINGS AND PRECAUTIONS Adrenal Insufficiency see WARNINGS AND PRECAUTIONS Opioid Withdrawal see WARNINGS AND PRECAUTIONS Hepatitis, Hepatic Events see WARNINGS AND PRECAUTIONS Hypersensitivity Reactions see WARNINGS AND PRECAUTIONS Orthostatic Hypotension see WARNINGS AND PRECAUTIONS Elevation of Cerebrospinal Fluid Pressure see WARNINGS AND PRECAUTIONS Elevation of Intracholedochal Pressure see WARNINGS AND PRECAUTIONS generic cialis online pharmacy before but for me I had a good expierence lv all that extra sweating in the gym

 11. AlvinSob

  You actually said that superbly.
  how to write an essay about your goals essaytyper letter writing service online

  1. Offisusty

   We have produced THPIs containing GlyОЁ2 H CH 2 Leu and GlyОЁ2 H CH 2 Ile transition state analogs Table 1 cialis cost

  1. Offisusty

   As more persons are diagnosed with cancer and as these patients live longer, primary care physicians will increasingly provide care for patients who have received targeted cancer therapy viagra cialis online

  1. Smoorie

   and Bailey, J buy zithromax z pak PubMed Tung NM, Robson ME, Ventz S, Santa Maria CA, Nanda R, Marcom PK, Shah PD, Ballinger TJ, Yang ES, Vinayak S, Melisko M, Brufsky A, DeMeo M, Jenkins C, Domchek S, D Andrea A, Lin NU, Hughes ME, Carey LA, Wagle N, Wulf GM, Krop IE, Wolff AC, Winer EP, Garber JE

  1. Offisusty

   5 mg in induction of ovulation among women with clomifene resistance is low and it does not seem to be a suitable treatment at a dose of 2 daily cialis online Here we show several drugs that could influence the expression of CCNA2 Fig

  1. Smoorie

   lasix purpose GrepMed and the images sourced through this website are NOT a substitute for clinical judgement

  1. Offisusty

   Without naming the company he worked for, Martino also thanked his boss for all the necessary time off for Rolanda s frequent checkups clomid pct dosing

 12. AlvinSob

  You’ve made your point extremely nicely!!
  who can help me write an essay help to write essay best resume writing services in atlanta ga

  1. Offisusty

   Zhao Ling is goal is not an ordinary chance, but the seed of Hongmeng where to buy cialis This result is very similar to the reduction in contralateral tumours reported in the overview of tamoxifen adjuvant trials 4

  1. Offisusty

   buy cialis online united states tenoretic can you drink flucloxacillin They still aren t taking the blame, said Christiane, a woman who lived near the blast site and declined to give her last name

  1. Smoorie

   Studies in mice overexpressing aromatase AROM demonstrated that prostate lobes are significantly reduced as a consequence of estrogen excess 167 buy cialis generic online

 13. AlvinSob

  Superb information, Thank you.
  on writing the college application essay college essays custom essay writing services reviews

  1. Smoorie

   Another benefit of the Mini IVF cycle is that her embryos will be placed into a friendlier uterine environment cialis generic buy

  1. Offisusty

   cialis online generic We will review our athletics program to be sure that it, like all other programs at the university, reflects our culture of community and respect for others and that our student athletes are held to the same high standards of conduct as all our students

  1. Offisusty

   Target I DBGA genes include MMP 1 and IGFNP4; iii Ligand independent ERО± signaling, in which gene activation occurs through second messengers downstream of peptide growth factor signaling e buy cialis online safely

  1. Offisusty

   Breast carcinoma cells were found to express TR beta 1 and TR alpha 2 mRNA and very low levels of TR alpha 1 mRNA lasix hyperkalemia

  1. Offisusty

   If you missed an amount take it as quickly as you bear in mind unless it s almost time to take another one cialis buy

  1. Offisusty

   pdf sound priligy generico en mexico Typically for manufacturing about 20pc of costs are raw materials and 10 depreciation lasix patient teaching This shower, which occurs when Earth plows through streams of debris shed over the years by Comet Swift Tuttle, is widely regarded as the best of all the annual meteor displays in the Northern Hemisphere

  1. Offisusty

   It s a potpourri of Infectious Diseases with tips from expert, Dr Paul Sax, MD, Clinical Director of the Division of Infectious Diseases at Brigham and Women s Hospital, and Professor of Medicine at Harvard Medical School best price for generic cialis Systematic review and meta- analysis of prevalence of coeliac disease in women with infertility

  1. Smoorie

   nolvadex side effects male These systems advance those used in mouse genetics to allow complex biological questions to be addressed in vivo in a similar fashion to that of less complex model organisms

  1. Offisusty

   zithromax for chlamydia Fulvestrant, the first agent in this new class, not only induces the degradation of the estrogen receptor but also is an estrogen antagonist; further, its lack of agonist activity provides a better safety profile

 14. Thomasutist

  You suggested that exceptionally well!
  pharmacies with canadian drugs in lakeland fl online pharmacy no perscription pharmacy

  1. Smoorie

   IVF I did 75iu of Menopur, 75iu of Gonal F, Cetrotide and a Lupron HCG trigger buy isotretinoin online com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Atsiliepimai 20 20Revatio 20Viagra 20Interchangeable viagra atsiliepimai They still quite often run campaigns as they were run in the 1980s and 1990s

  1. Offisusty

   generic cialis vs cialis 27 UK Sports Council, Drugs and sport, classes of substances subject to certain restrictions, in Competitors and Officials Guide to Drugs and Sport, 1998, London UKSC

  1. Smoorie

   cialis and priligy cialis dabur ashwagandha powder uses Raising McCain is part of the original lineup on Participant Media s cable channel Pivot, which is targeted at the millennial generation, aged 18 to 34

 15. RamiroMup

  Appreciate it. Loads of advice!
  testosterone gel online pharmacy drug store online pharmacy courses canada

 16. Wonderful blog!
  Do you have any tips for people who want to write?
  I want to start my website soon, but I’m not sure how all this works.
  Do you think it’s best to start with a free one?
  a platform like WordPress or pay for something else?
  It’s crazy how many choices there are out there.

 17. winnc crack

  Wow, your blog looks great!
  How long have you been writing your blog?
  you made blogging look easy.
  Your site looks great because it has only great content.

 18. My cousin told me to check out this site.
  I’m not sure if this post was written by him or not, because no one else would know such a common problem for me.
  You are good! Thank you!

 19. I like how you write letters and how you write on your blog.
  Is this a theme you bought or did you change it yourself?
  Anyway, keep up the good writing, a good blog is hard to find.
  how things are now.

 20. “Hello,” I found your site through Google when I was looking for something similar.
  Your website is up and it looks great. I put it in my bookmarks on Google.
  Hello, I just found your blog through Google and found it to be very helpful. I’ll deal with Brussels.
  I would like for you to keep doing this in the future. number
  Most likely, your letter will help other people.
  Luck!

 21. This is the best time to be happy and to make plans for the future.
  I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips.
  You might be able to link your next articles to this one.
  I’d like to find out more about it.

 22. Marketing Bobby

  Im impressed. I dont think Ive met anyone who knows as much about this subject as you do. Youre truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. Really, great blog youve got here.

 23. buy cheap rdp

  Are grateful for this blog post, it’s tough to find good information and facts on the internet

 24. sex doll

  I really believe you will do well in the future I appreciate everything you have added to my knowledge base.

 25. Orria Song

  I think I will become a great follower.Just want to say your post is striking. The clarity in your post is simply striking and i can take for granted you are an expert on this subject.

 26. mahmutlar escort

  naturally like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

 27. Yeah. that’s what I was exploring for.. thanks. Kendra Lem EustaceI got this website from my friend who informed me about this site and now this time Iam visiting this website and reading very informative articles or reviews at this time.

 28. I came across an article that talks about the same thing but even more and when you go deeper.

 29. Spot on with this write-up, I actually assume this website needs far more consideration. I will in all probability be once more to learn rather more, thanks for that info.

 30. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up. Do you have any solutions to protect against hackers?

 31. japanese porn

  We are a group of volunteers and starting a new initiative in our community. Your blog provided us with valuable information to work on|.You have done a marvellous job!

 32. Great blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 33. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters? I Can’t find it.

 34. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that.|

 35. I just couldnt leave your website before saying that I really enjoyed the useful information you offer to your visitors… Will be back often to check up on new stuff you post!